PRESSEMELDING

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  01.11.2019
Artikkelbilde

Det Norske Travselskaps Appellkomité har behandlet Gennaro Casillos anke over kjennelsen avsagt av DNTs Domskomité i saken der Urlo Dei Venti avla positiv dopingprøve etter Oslo Grand Prix 10.juni 2018.

Gennaro Casillo ble av Domskomitéen dømt for uaktsom overtredelsen av DNTs Dopingreglements § 2 (1) b), jf. § 11 (2) b), og ilagt en bot på NOK 541 283.

Appellkomitéen har kommet til at Gennaro Casillo skal dømmes for det objektive treneransvaret, jf. § 11 (2) c), og har ilagt han en bot på NOK 345 000.
Casillo er gjennom sin advokat underrettet om saken.

Kjennelsen kan leses i sin helhet her.

 

                                                               Oslo, 1. november 2019
                                                               Det Norske Travselskap