Landsrådet støtter samarbeid

Skrevet av DNTs landsråd,  19.11.2019
Artikkelbilde
Pressemelding: DNTs landsråd støtter samarbeid.

Landsrådet støtter prosessen om samarbeid mellom Biri og Bjerke.

Landsrådet ser det som særdeles viktig at prosjektet mellom Biri og Bjerke fortsetter. Det sittende styret ved Bjerke Travbane AS må ta ansvar for det som har skjedd. Landsrådet forventer at eierne setter sammen et styre og ledelse i selskapet som kan samarbeide. For øvrig forventer landsrådet rask framdrift i saken.

I tillegg til ovennevnte bør media innen travsporten ta sitt ansvar for den støyen som har oppstått rundt Bjerke Travbane. I en svært turbulent tid for hele sporten, er det viktig at alle tar et ansvar for felles fremtid, også media.

Innholdet i denne pressemelding er enstemmig godkjent av landsrådets delegater, uten at DNTs styrerepresentanter var til stede. Delegatene ønsker ikke å uttale seg ytterligere i denne saken.

Oslo, 19. november 2019
Det Norske Travselskaps landsråd