Endring oppdretterpremier fra 1.1.2020

Skrevet av Tron Gravdal,  01.11.2019
Artikkelbilde
(Illustrasjonsfoto:Hesteguiden.com)

DNT-styret vedtok i sitt møte fredag kveld et nytt regelverk for utbetaling av oppdretterpremier. Etter det nye regelverket flyttes det mer oppdretterpremier til hester som tjener penger i utlandet.

-   Vedtaket er i tråd med innstillingen fra en gruppe nedsatt av DNT-styret. Denne gruppen ble i styremøtet  i september oppnevnt etter at et tidligere utvalg ikke maktet å levere en felles innstilling, forklarer DNTs generalsekretær Svein Morten Buer.

For å få til at mer av oppdretterpremiepotten flyttes over til hester som tjener penger i utlandet, har det også vært påkrevd regelendringer for oppdretterpremier opptjent innenlands.

Etter den nye modellen utbetales det derfor fra 1.1.2020 ikke oppdretterpenger for varmblodshester eldre enn 6 år, mens det ikke betales ut oppdretterpremier for kaldblodshester etter 9-årssesongen. Samtidig settes det et tak på totalt opptjente oppdretterpremier på 500 000 kr per hest og et tilsvarende tak på 100 000 kr for oppdretterpremier opptjent i utlandet. Oppdretterne av varmblodshester får fortsatt, som med det tidligere regelverket, en høyere prosentsats tidlig i hestenes karrierer enn hva tilfellet er for kaldblods-oppdretterne.

-  Etter de 2 raseorganisasjonenes ønsker opprettholdes en høyere sats tidlig i karrieren for varmblodshestene, mens kaldblodshestene har en flatere profil der de også beholder oppdretterpremier noe lenger i hestenes karrierer, poengterer Buer.

Beregninger gjort av DNTs administrasjon med bakgrunn i "2018-tall" viser at den nye modellen i 2018 ville ha gitt drøyt 1,5 millioner mer til kaldblodsoppdretterne, og knapt 1,2 millioner mindre til varmblodsoppdretterne enn det som ble utbetalt med den gamle modellen.