Ekstraordinær generalforsamling i Bjerke Travbane AS

Skrevet av Per Dag Hole / Marius Lundstein,  16.11.2019
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto. Foto: Equus Media/Eirik Stenhaug

Styret i Norsk Trav AS hadde et ekstraordinært styremøte fredag 15. november 2019 om den oppståtte situasjonen i Bjerke Travbane AS etter styremøtet 13. november 2019. 

Styret i Norsk Trav AS hadde et ekstraordinært styremøte fredag 15. november 2019 om den oppståtte situasjonen i Bjerke Travbane AS etter styremøtet 13. november 2019. Styret hadde allerede besluttet sirkulært at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling i selskapet for å vurdere styrets sammensetning.

Bakgrunnen for beslutningen om ekstraordinær generalforsamling, er den store uenigheten om viktige beslutninger som styret i Bjerke Travbane AS skal ta for å bringe selskapet videre framover, samt den mistillit som enkelte styremedlemmer har uttalt til styrekolleger og sentrale eierrepresentanter.

Styret i Norsk Trav AS støtter strategien med et sterkere samarbeid mellom Bjerke Travbane AS og Biri Trav AS og ber valgkomiteen ta dette med seg i arbeidet fram mot den ekstraordinære generalforsamlingen som er fastsatt til 25. november 2019. Videre ber man om at samtlige nåværende styremedlemmer blir intervjuet i prosessen, for å få best mulig oversikt over selskapets utfordringer framover.

Det blir opp til det nye styret i selskapet sammen med styret for Biri Trav AS å vurdere hvordan man skal ta ansettelsen av ny felles daglig leder på Bjerke og Biri videre.

Per Dag Hole, daglig leder Norsk Trav AS – 918 09 935
Oslo, 15. november 2019
Norsk Trav AS