Ekstraordinær generalforsamling i Bjerke Travbane AS

Skrevet av Norsk Trav AS,  25.11.2019
Artikkelbilde
Ekstraordinær generalforsamling i Bjerke Travbane AS. Foto: Equus Media

Mandag 25. november 2019 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bjerke Travbane AS, med valg av nytt styre på agendaen. 

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt til tross for protest fra styremedlem Oddmund Wallevik. Wallevik hevdet at innkallelsen til generalforsamlingen var ugyldig, siden godkjennelse av aksjeoverdragelsen fra DNT til Norsk Trav AS, i henhold til vedtektene ikke var behandlet i styret i Bjerke Travbane AS. Wallevik eller andre styremedlemmer hadde imidlertid ingen slike innvendinger under den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet 11. september 2019, da Norsk Trav representerte samtlige aksjer i selskapet. Formell informasjon om aksjeoverdragelsen ble sendt Bjerke Travbane AS 14. august 2019.

Valgkomiteen har i henhold til vedtektene bestått av styreleder og nestleder i DNT, samt styreleder i Oslo og Akershus Travforbund. Komiteen hadde før dagens generalforsamling gjennomført tre fellesmøter. I tillegg har lederen gjennomført ett separat møte med én styrekandidat. Samtlige av de sittende styremedlemmene og varamedlemmer har blitt intervjuet. Komitéen har konkludert med at det er behov for å skifte ut noen av dagens styremedlemmer for å oppnå et samlende styrekollegium. Man har bestrebet seg på å få fram kandidater slik at man ivaretar kravet til kompetanse, bredde og kontinuitet.

Følgende styre ble valgt:

Bård Bakkejord – styreleder                                  opprykk fra styremedlem

Unni Holmen – nestleder                                       gjenvalg

Charlotte M. Tuverud – styremedlem                     opprykk fra 2. varamedlem

Jenny Linnea Ernstrøm – styremedlem                  ny

André Ringelien – styremedlem                             ansattes representant

___________________________

Merete C. Rønås – 1. varamedlem                         gjenvalg

Reidar Molthe – 2. varamedlem                               ny

I henhold til vedtektene er Charlotte M. Tuverud (Nes Travlag) og Reidar Molthe (Follo Travlag) innstilt fra Oslo og Akershus Travforbund.

Jenny Linnea Ernström er nytt styremedlem. Hun kom på topp 10 blant årets lederkandidater i 2018 i økonomitidsskriftet e24, etter å ha gjort lynkarriere innen Telenor. Hun har vært regiondirektør i Telenor Norge Bedrift fram til desember 2018 og er i dag Head of Market Management SME i Telenor. Jenny er travlagsmedlem i Oslo Travklubb og har hest på amatørstallen tilknyttet Bjerke Travbane.

 

Per Dag Hole, daglig leder Norsk Trav AS – 918 09 935

Oslo, 25. november 2019
Norsk Trav AS