Diskuterte inntekstfordeling

Skrevet av Per Dag Hole,  12.11.2019
Artikkelbilde

Ledergruppen i Norsk Trav AS møttes i Oslo sist uke for å diskutere ny inntektsfordelingsmodell.

Hovedtemaet for møtet var den nye inntektsfordelingsmodellen som styret i selskapet ga sin tilslutning til i sitt møte 1.november.

- Banene er i utgangspunktet forespeilet en reduksjon i overføringer på 10 prosent. Fra banene ble det understreket at det er en grense for hvor store kutt man kan tåle, og samtidig levere arrangementer på det nivået vi har forventning av fra Norsk Travs side, sier daglig leder Per Dag Hole.

Ledergruppa i Norsk Trav AS består av Hole, Norsk Travs sportssjef Tron Gravdal og de daglige lederne på banene.

Styret i Norsk Trav har gitt administrasjonen i oppdrag å utarbeide mulige justeringer til den nye modellen i påvente av endelige rammer fra Norsk Rikstoto.

- Uklarheten rundt innføring av tapsgrenser har gjort at budsjettarbeidet er forsinket. I og med at vi fikk en avklaring rundt dette onsdag, er det håp om at rammene for 2020 vil være på plass innen rimelig tid, sier Per Dag Hole.