Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  22.03.2019
Artikkelbilde
Styreleder Knut Weum

Denne uken er det positive at flere land, sammen med Europeiske Travunion, var invitert til Brussel for å drøfte rammebetingelsene for europeisk hestesport.

Det ble gjennomført en større høring i EUs hovedkvarter med deltakelse også fra ministerrådet. I slike saker kommer ikke endringer over natten men deltakerne fikk utvekslet synspunkter som over tid helt sikkert vil føre til endringer. Vi hadde også møter med ESA, den norske ambassadøren i Brussel og ledere som representerte Europarådet. Oppsummert var dette en lærerik tur.

I den andre enden av skalaen var oppslagene i dagens Trav og Galopp-Nytt, der to av styrekollegiet går ut med synspunkter som ikke er i tråd med de enstemmige vedtak som DNT styret har fattet i nevnte saker: Malvik og Bjerke. Dette kom uten forvarsel for resten av styret. Jeg skal ikke gå i detaljer men vil påstå at for meg, som leder, er det alltid viktig å ha stor takhøyde for debatter i styret. Når det er sagt så forventer jeg at når vedtak er fattet så forplikter det hele styret å målbære vedtaket og forholde seg til det.

Jeg må nok en gang minne om hva jeg har sagt i utallige sammenhenger etter at vi fikk politisk flertallsmerknad i Stortinget høsten 2018: Nå må vi ta debattene internt i organisasjonen og ikke i media. En slik utvikling vi har nå medfører en stor risiko for at mister troverdighet i de politisk kretser. Fra å være optimist frem mot revidert statsbudsjett er jeg nå meget usikker. Vår politiske troverdighet som kollegium har fått en smell og jeg frykter at det ikke kommer noen løsning på statsavgiften i revidert statsbudsjett etter dette.

Når det gjelder innholdet i de to artiklene i TGN får innholdet forsvares av de som har blitt intervjuet. Det som ikke fremkommer i nevnte saker er at ingen andre saker i denne perioden har blitt behandlet så detaljert som disse. De har nærmest vært gjenganger i alle styremøter enten som saksfremlegg for vedtak eller som orienteringssaker.

Når det gjelder saker som Malvik og Bjerke er det prosesser som tar lang tid. Det er saker der du leverer et faktagrunnlag som er godt nok som grunnlag for myndighetenes arbeid frem mot politiske vedtak. Det er det som har skjedd i begge disse sakene. Jeg kan bare fastslå at både Malvik Kommune og Oslo Kommune har meldt tilbake at de er meget fornøyd med den måten disse sakene er fremmet fra travets side. Jeg trodde faktisk at den advarselen rådmannen i Malvik kom med i tirsdagsutgaven av TGN skulle få oss alle til å våkne, det skjedde ikke. Det er jeg den første til å beklage å så får vi håpe at resultatene går travets vei tross alt.

I helgen er det Momarken som står i sentrum med Unionstravet som midtpunkt. Jeg gleder meg til å oppleve det live nok en gang. Momarken arbeider godt for tiden og da er det alltid en god opplevelse å besøke dem. Et travlag fra Østfold kommer på besøk til Bjerke onsdag 27. mars. De er nærmere 40 stykker og de skal vi ta godt vare på, velkommen skal dere være.

Det har også denne uken blitt ført samtaler med ledelsen i Norsk Rikstoto om sportens fremtid. Det var flere viktige temaer oppe til drøfting. Dette vil bli fulgt opp etter gjennomførte styremøter kommende uke.

Onsdag 27. mars har vi fått anledning til å gjennomføre frokostmøte på Stortinget der alle representanter og partienes stortingssekretariater er invitert. Dette blir et viktig og spennende møte for å fremme travets utfordringer.

Torsdag og fredag kommende uke er det styremøte og landsrådsmøte som blant annet skal planlegge innholdet i DNTs Generalforsamling 27. april. Landsrådet skal også få besøk av valgkomiteen som skal legge frem sin innstilling på valg under GF 2019.

Hilsen

Knut Weum