Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  11.03.2019
Artikkelbilde
Det nye styret i Innlandet Travforbund

Vi er inne i en tid med mange viktige saker som nærmer seg en avgjørelse og en rekke generalforsamlinger i våre forbund.

Dette går dessverre utover kontinuiteten i utgivelse av Weums Corner. Jeg trodde ikke den var så populær som det ser ut til på bakgrunn av de purringene jeg har mottatt de siste to ukene. Det synes jeg er hyggelig og jeg skal forsøke å følge bedre opp i tiden som kommer.

Denne gangen vil jeg begynne med hendelsene denne helgen vi har lagt bak oss. På lørdag var jeg DNTs representant på generalforsamlingen til Innlandet Travforbund. Det var en ryddig forsamling og forhandlingene ble styrt på en utmerket måte med Tom Rune Bratlien som dirigent. Jeg må få lov til å gratulere Innlandet Travforbund med sin ryddighet, fremoverlent fremtidsstrategi og ikke minst samhold i rekkene. Gratulerer med vervene alle sammen.

Da vi var ferdig med generalforsamling hos Innlandet gikk ferden videre til generalforsamling i Midt-Norge Travforbund som var lagt til Rissa. Her møtte vi et anlegg som var pusset opp og fornyet på en fortreffelig måte siden jeg sist var der. Laget skal ha ros for det arbeidet som er gjort med små midler og mye dugnad. Gratulerer med et flott anlegg og fantastisk beliggenhet.

Så over til generalforsamlingen i Midt-Norge Travforbund som ble lovlig konstituert med Svein Morten Buer som dirigent. Forhandlingene foregikk i rolige former og årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent av generalforsamlingens representanter. Valgkomitéens innstilling av representanter til DNTs generalforsamling ble også fulgt, med ett unntak. Under skriftlig avstemming ble 14 av forslagene fra valgkomitéen valgt, mens et benkeforslag fikk tilstrekkelig antall stemmer. Etter generalforsamlingen ble det åpen post der Kjell Håvard Nilsen presenterte status for prosjekt «Nye Leangen». Han gjennomgikk på en presis måte status og fakta for prosjektet og etter et par spørsmål fra salen som ble besvart på utmerket vis, var forsamlingen fornøyd med orienteringen. Min oppsummering kan bli på følgende måte; Tillitsvalgte i hele regionen stiller seg bak lovlige fattede vedtak. De har samlet seg rundt Malvik med Orkdalen som reserve og dette er samme ståsted som DNT har i denne saken. Roen under generalforsamlingen kan tyde på at vi kan med felles mål gå mot sluttbehandling av prosjektet. Den politiske behandlingen blir som følger:

Malvik kommune sender ut dokumentene 15. mars.

ARESAM (Utvalg for areal og samfunnsplanlegging) behandler saken 4. april og kommunestyret i sitt møte 29. april.

Det har også denne helgen vært generalforsamlinger i Buskerud og Nord-Norge. For å ta Buskerud Travforbund først så var DNT representert med Cecilie Andersson og hun rapporterer at generalforsamlingen gikk fint og var ryddig gjennomført. Det ble bytte av nestleder, hvor Erling Botolfs ble nestleder og Harald Martinsen ble styremedlem. Det var helt udramatisk. 

Generalforsamling i NNTF var også denne helgen. Der ble det en del uenighet under konstitueringen av generalforsamlingen. Denne saken vil bli drøftet på første styremøte.

Cecilie Andersson var også tilstede på Østfold Travforbunds generalforsamling. Ny forbundsleder ble Ingar Skiaker fra Råde og Onsøy Travlag, slik valgkomiteen ønsket. Vi gratulerer Ingar med ledervervet.

Ellers i perioden siden siste Corner har jeg vært gjest og dirigent på Veikle Balder sitt årsmøte 23. februar. Et møte som hadde fokus først og fremst på oppdretternes rammebetingelser. Her har DNT styret vedtatt å oppnevne en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til styret.

Mandag 25. februar ble brukt til å møte fylkespartiet i Senterpartiet i Trondheim for å fremme vårt syn på ny travbane i Malvik kommune. Resten av tiden frem mot 1. mars der vi hadde DNT styremøte ble brukt til å finslipe de politiske prosessene omkring statsavgiften.

Av andre saker som var viktige i løpet av uke 10, var de første sonderingene med Skattedirektoratet etter Høyesterettsdommen om mva. og skatt. Dette arbeidet fortsetter med full styrke fremover.

Av andre saker som bør nevnes er arbeid med ny inntektsfordelingsmodell, nytt avtaleverk mellom DNT, NR, Norsk Trav og totalisatorbanene. Vi har også hatt sonderinger med banene Biri, Bjerke og Momarken for mulige samarbeidsformer.

Ha fortsatt en god dag.

Hilsen

Knut Weum