Vil du delta i forskningsprosjekt?

Skrevet av Marius Lundstein / Norsk Hestesenter, Starum,  25.03.2019
Artikkelbilde
Nå kan du delta i forskningsprosjektet "Hest i trafikk". Foto: Norsk Hestesenter, Starum

"Hest i trafikk" er et forskningsprosjekt der hensikten er å bidra til bedre trafikksikkerhet for hest, hestebrukere og andre trafikanter. 

Forskningsprosjektet "Hest i trafikk" har som overordnet mål at forskningen skal fremskaffe kunnskap som på sikt kan bidra til å redusere trafikkulykker, uhell og uønskede hendelser i samfunnet, mellom hest, menneske og kjøretøy. Hvis du bruker hest og er over 16 år, kan du bidra med kunnskap om temaet gjennom å besvare en spørreundersøkelse. 

Det er Nord universitet som står bak prosjektet som er finansiert av Stiftelsen Hästforskning. 

Klikk her for å lese mer om forskningsprosjektet og for å delta i spørreundersøkelsen.