Medlemskontingent 2019

Skrevet av Anette Leiren,  14.03.2019
Artikkelbilde

Årets medlemskontingent faktureres senere enn vanlig. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke vil ha praktisk betydning for medlemmene, bl.a. med tanke på gyldighet i forhold til lisens.

All fakturering av medlemskontingenter vil heretter gjøres fra DNT sentralt. Det vil IKKE lengre være mulig å betale direkte til travlagene. Dette vil også gjelde for de som melder seg inn i travlag i løpet av året, samt for eksisterende medlemmer som bytter travlag inneværende år.

En betydelig kostnad for fellesskapet har vært den årlige utsendelsen av medlemskontingenter som har vært sendt pr. post. Fakturaene vil fra i år bli sendt ut hovedsakelig pr. e-post. Vi oppfordrer alle medlemmer som ikke er registrert med e-postadresse i medlemsregisteret, å ta kontakt med sitt travlag for å registrere denne.

Kontingent for 2019 vil bli fakturert i løpet av april.