Advarsel mot bruk av ranitidin til hest

Skrevet av Anne Wangen,  21.03.2019
Artikkelbilde

På grunn av flere ranitidin-positive dopingprøver i utlandet advarer NEMAC mot bruk av ranitidin til hest.

Ranitidin er en histamin (H2) -reseptorblokker som reduserer sekresjonen av saltsyre i magesekken og er godkjent som et humanlegemiddel mot magesår og reflux problemer. Markedsførte legemidler i Norge som inneholder ranitidin er Zantac brusetabletter og Ranitidin tabletter.

Ranitidin har vært noe benyttet til behandling av hester med magesår.

I listen «Prohibited substances and withdrawal times» har det vært angitt en skandinavisk karenstid for ranitidin på 96 timer.

Flere tilfeller med positive funn av ranitidin i utlandet indikerer at karenstiden på 96 timer IKKE er tilstrekkelig, og ranitidin vil derfor bli fjernet fra denne karenstidslisten.

NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) fraråder bruk av ranitidin til konkurransehest.