Pressemelding

Skrevet av Marius Lundstein,  21.05.2019
Artikkelbilde

Ingen merverdiavgift på premiepenger etter endring av Løpsreglementet i september 2017.

I forbindelse med den såkalte Tengsareidsaken har Skattedirektoratet (SKD) i dag publisert en kommentar til Høyesteretts dom av 12. februar 2019. Dette har vært bebudet en tid og det gledelige for travsporten slik vi leser kommentaren fra SKD, er at SKD mener at premieandelen til kuskene og trenerne ikke er avgiftspliktig fra det tidspunkt premiefordelingsordningen ble inntatt i løpsreglementet, altså i september 2017.

Det legges videre til grunn at oppsitt er merverdiavgiftspliktig uavhengig av grunnlaget da dette anses som startpenger.

SKD legger til slutt til grunn at praksis ikke har vært konsekvent og at man bør tilstrebe ensartet praksis.

SKDs kommentarer til dommen kan leses her.

 

Kontaktpersoner i saken:

Knut Weum, styreleder Det Norske Travselskap – 916 44 639

Svein Morten Buer, generalsekretær, Det Norske Travselskap – 900 35 395

Kaare Andreas Shetlig, advokat Wikborg og Rein, DNTs juridiske rådgiver – 900 29 192

 

Oslo, 21. mai 2019

Det Norske Travselskap