Pressemelding

Skrevet av Marius Lundstein,  20.05.2019
Artikkelbilde
Per Dag Hole (59) tilbys jobben som daglig leder i Norsk Trav AS.

Per Dag Hole (59) tilbys jobben som daglig leder i Norsk Trav AS.

Hole er utdannet med Master i Rettsvitenskap. Han er i dag midlertidig ansatt i DNT og er styremedlem ved flere av driftsselskapene ved totalisatorbanene. Han har inngående kunnskap om travsporten generelt og opprettelsen av aksjeselskapet Norsk Trav spesielt. Videre har han 12 års erfaring som ordfører i Lesja kommune og solid erfaring som styreleder og styremedlem i ulike organisasjoner og i kommersielle virksomheter. Per Dag Hole tilfredsstiller kravene til stillingen på en god måte og han fremstår samlende og tillitsbyggende samtidig som han har gjennomføringskraft.

Rekrutteringsselskapet har gjennomført en god og grundig prosess. Det var 20 søkere til stillingen, blant dem 5 kvinner. Det var flere kvalifiserte kandidater, men hele styret falt ned på å tilby Per Dag Hole stillingen. Så snart man er blitt enige om detaljene i ansettelsesvilkårene, ser styret fram til et godt samarbeid for å utvikle Norsk Trav AS til det beste for norsk travsport.

 

Kontaktpersoner i saken:

Knut Weum, styreleder Det Norske Travselskap – 916 44 639

Svein Morten Buer, generalsekretær, Det Norske Travselskap – 900 35 395

Oslo, 20. mai 2019

Det Norske Travselskap