Premiesjanse for varmblods

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  02.05.2019
Artikkelbilde

Nå har påmeldingsfristen for premiesjansen for hester født 2017 gått ut, og opptellingen viser at det blir premiesjanse for varmblodshestene og ikke for kaldblodshestene.

Påmeldingsantallet ble som følger i de 4 ulike klassene:

Varmblods hingst/vallak: 72

Varmblods hoppe: 55

Kaldblods hingst/vallak: 36

Kaldblods hoppe: 24

Antallet påmeldte hester som er oppgitt er med utgangspunkt i det antall påmeldte som har kommet oss til kjennskap pr.2.mai. Evt.forsinkelser i postgang, avsjekk av ulike mailbokser etc. kan marginalt påvirke antall påmeldte. Uansett så kan man fastslå at premiesjanse for kaldblodshester født 2017 ikke gjennomføres.

Forutsetningene på forhånd var at det krevdes minimum 50 påmeldte hester pr. klasse for at det skulle bli noe av premiesjansen for den enkelte klasse. Kravet om 50 påmeldte pr.klasse ble satt for å sikre at de som valgte å bli med, skulle vite at det ville være en viss størrelse på potten dersom man valgte bort mønstringsløpsgodtgjørelsen.

Premiesjansen for hester født 2017

Nytt regelverk; Det lages en premiesjansepott pr. rase og kjønn. Premiesjansen gjelder for ett løp – Derbyfinalen i 2021 – for alle kull. Det vil ikke bli utbetalt oppdretterpremier på premiesjansepremier. Premiesjansepotten deles mellom de påmeldte etter følgende fordelingsnøkkel;

Best plasserte premiesjansehest                           45% av potten

Nest best plasserte premiesjansehest                   22,5% av potten

Tredje best plasserte premiesjansehest                15% av potten

Fjerde best plasserte premiesjansehest                10% av potten

Femte best plasserte premiesjansehest                7,5% av potten

Dersom det i finale(r) ikke starter minimum fem hester som er påmeldt i premiesjansen, vil "potten" i den enkelte finale bli fordelt etter tilsvarende fordelingsnøkkel, mellom de premiesjanse-påmeldte som faktisk starter.

Da ikke alle påmeldte premiesjansehester normalt ville klart mønstringsløp avsettes det kr 12.000 for hver påmeldte premiesjansehest.