Aldersgrensen for varmblods heves fra 2020

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  18.05.2019
Artikkelbilde
Lord Bexley kan med nye regler fortsette sin karriere i ytterligere to år. Foto: www.hesteguiden.com

Styret i DNT besluttet i dag at øvre aldersgrense for varmblodshester heves til 14 år fra og med årgangene født 2007 og senere.

Endringen i øvre aldersgrense for varmblodshester vil gjelde for alle kjønn, dvs. hingster, vallaker og hopper, og innebærer at disse kan delta i travløp ut det året de fyller 14 år. Endringen trer i kraft fra 1.1.2020 for hester født fra og med 2007.

Bakgrunnen for endringen er et felles nordisk arbeid med å harmonisere bestemmelsene for øvre aldersgrense for varmblodshester. For hingster og vallaker blir bestemmelsene nå like, mens Sverige opprettholder en avlspolitisk øvre aldersgrense for hopper på 10 år.

Selv om de aller fleste travhester avslutter sin aktive karriere av andre årsaker enn at de faller for aldersgrensen finnes det ingen tungtveiende veterinærmedisinske argumenter for en øvre aldersgrense på 12 år, så fremt individet som sådan har god helse. Forskning på området har vist at hestens fysiske kapasitet først begynner å falle ved 15-18 års alder. Til dette medregnes ikke skader eller sykdom som kan ha svekket hestens helse på et tidligere tidspunkt i livet.
Til sammenlikning regnes hester i de fleste andre hestesporter for å være på toppen av sin karriere ved denne alder.

En gjennomgang av de senere års statistikk viser at det å øke den øvre aldersgrensen med to år neppe vil medføre en økning i gjennomsnittsalder i norske travløp med umiddelbar virkning, noe som heller ikke er et mål i seg selv. Men for de som har en hest i utmerket fysisk og psykisk form ved 12 års alder, kan det oppleves positivt at hesten får fortsette sin karriere innenfor rammen av god hestevelferd. For sunne friske individer er det å bli brukt til det de er ment for forenlig med å opprettholde en god livskvalitet.