Hvor står hesten din oppstallet?

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  21.05.2019
Artikkelbilde

Både som følge av krav fra myndighetene, og DNTs eget hestevelferds- og antidopingarbeid er det nødvendig at alle trenere, amatører som profesjonelle, oppgir hestens oppstallingssted.

Hestens oppstallingssted rapporteres inn til ansvarlig treners hjemmebane, eller til DNT direkte, og med fullstendig adresse til stallen. Endringer i oppstallingsstedet skal varsles umiddelbart, også endringer av midlertidig karakter slik som ved ferieavvikling etc. Unntaket fra dette er opphold på veterinærklinikk.

For trenere med flere oppstallingssteder til sine hester, skal alle stedene der trener oppstaller hester som står på vedkommendes treningsliste oppgis. Definisjonen av ulike oppstallingssteder er adressen, dvs. at to staller som har ulik adresse anses som to oppstallingssteder selv om det er gangavstand imellom.

I tillegg til adresse for oppstallingstedet, skal trenere som har hester oppstallet på flere steder til enhver tid oppgi hvilke hester som står oppstallet på de forskjellige stedene. Flyttes hester mellom trenerens filialer, skal dette altså meddeles hjemmebanen eller DNT umiddelbart.