Pressemelding

Skrevet av Marius Lundstein,  03.06.2019
Artikkelbilde
Pressemelding: saken om Urlo dei Venti

DNTs Domskomitè har i dag kommet med sin avgjørelse i saken om Urlo dei Venti. 

Hesten Urlo dei Venti avla positiv dopingprøve på triamcinolonacetonid etter Oslo Grand Prix på Bjerke Travbane søndag 10. juni 2018. Ansvarlig trener for Urlo dei Venti var Gennaro Casillo. Saken ble brakt inn for DNTs Domskomitè ved anmeldelse fra DNTs Påtalekomitè datert 21. desember 2018.

Domskomitèens slutning:

Gennaro Casillo idømmes bot stor NOK 541 283 -femhundreogførtientusentohundreogåttitre – for uaktsom overtredelse av DNTs Dopingreglement § 2 (1) b jf. § 11 (2).

Du kan lese dommen ved å trykke her. 

Trener Gennaro Casillo har mulighet til å anke denne dommen. Ankefristen er normalt på 14 dager, men kan i visse tilfeller forlenges. Dommen er ikke rettskraftig før ankefristen har løpt ut.

Det Norske Travselskap
03.06.2019