Karenstidsendring

Skrevet av Anne Wangen,  19.06.2019
Artikkelbilde

Karenstiden på legemidler med virkestoffet Xylazin økes til 6 døgn fra 1. juli 2019

NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) besluttet i april å foreta noen endringer i den felles forbuds- og karenstidslisten.

De skandinaviske trav- og galoppforbundene innfører forandringene samtidig fra 01.07.19.

Endringene innebærer:

  • Legemidler med virkestoffet Xylazin (Nerfasin Vet., Rompun vet. og Xysol vet.) får en forlenget karenstid. Karenstiden går fra 96 timer til 6 døgn (144 timer)
  • Øvrige endringer er kun mindre korrigeringer og tydeliggjøringer

Oppdatert karenstidsliste finner du her