Forsinkelse løpsbulletinen juli/august

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  20.06.2019
Artikkelbilde

Vi er først og fremst opptatt av å beklage overfor både abonnenter og andre som etterhvert med god margin burde ha mottatt løpsbulletinen for juli og august. Forsinkelsen har sine årsaker.

DNT har forståelig nok den siste uken fått mange henvendelser fra frustrerte abonnenter og andre mottagere/brukere av den trykte utgaven av løpsbulletinen all den tid trykksaken ikke enda har dukket opp verken i postkassene eller ute på banene.

Uten å gå i dybden på hva som er årsaken til forsinkelsen av distribusjonen av løpsbulletinen for juli/august så kan vi si såpass at denne i rettferdighetens navn ligger et godt stykke utenfor hva DNT kunne forutse og forvente som ansvarlig utgiver.

Vårt fokus nå er todelt :

1) Bringe på det rene status for denne utgaven og jobbe for å få distribuert denne så fort som mulig.

2) Sørge for at tilsvarende hendelser ikke oppstår ved senere utgivelser.

Ekstra frustrerende er det når innholdet var ferdigarbeidet og oversendt trykkeriet den 28.mai. Nå skriver vi 20.juni og fortsatt er altså ikke utgavene mottagerne i hende. Dette er helt udiskutabelt ikke godt nok uavhengig av årsak, men som skrevet - en overraskende og uforutsett årsak har dukket opp.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i starten av neste uke. Vi håper denne nettsaken kan "ta av" litt av henvendelsene til vårt servicetorg ang.forsinkelsen som har oppstått.