Revidert Avlsplan for Kaldblodstraver

Skrevet av Marius Lundstein / Tron Gravdal,  12.07.2019
Artikkelbilde
Revidert Avlsplan for Kaldblodstraver. Foto: Hesteguiden.com

Avlsplan for kaldblodstraver er revidert og ble vedtatt av DNTs styre fredag 21. juni. Tiltak som begrenser den negative innavlsutviklingen har hatt hovedfokus i revideringsarbeidet. 

Planen som gjelder fra 1. januar 2020 er nå oversendt Mattilsynet for godkjenning.

Flere endringer er gjort – følgende viktige endringer må man merke seg spesielt;

-   Hoppekvote pr. hingst gjeldende fra 1. januar 2021:

    70 hopper i oppstallingslandet + 25 på utenlandskvote

-   Hingster med krysning 3X2 og tettere blir ikke kåret.

    Dette gjelder individer født 2021 (laget 2020) og senere.

 

Her er noen andre endringer:

  1. Rasebeskrivelse for kaldblodstraveren

Ny tekst på størrelse: Gjennomsnittlig mankehøyde på alle kaldblodshester er ca. 153 cm med en viss variasjon. En overveiende andel (90%) av alle kaldblodshester har en mankehøyde mellom 146 cm og 159 cm. 

3.1.5  Det skal utarbeides en egen veileder til Kåringsnemnden

3.1.7  Den totale bedekningskvote for en hingst i begge landene til sammen uansett bedekningsmetode er 95 hopper. Den maksimale kvoten i oppstallingslandet er 70 hopper, dog kan det andre landets kvote på 25 hopper økes på bekostning av oppstallingslandets kvote på 70 hopper under forutsetning at det maksimale antall hopper ikke overstiger 95. Ved eventuell overbedekning skal hingstens totale bedekningskvote reduseres tilsvarende for neste års bedekningssesong. Det er kvoten i oppstallingslandet påfølgende år som skal reduseres. I tillegg kan det enkelte land vedta tilleggssanksjoner. (Nye hoppekvoter trer i kraft fra 2021 – for 2020 gjelder tidligere kvote på 80 hopper i oppstallingsland og 30 hopper i det andre landet).

3.2.3  Hingster med utradisjonell avstamning og lav innavlsgrad eller stamme som gir lavt slektskap med populasjonen før øvrig skal vurderes svært positivt for alle egenskaper uansett alder, BLUP-tall, prestasjoner og størrelse. Dog ikke med unntak av punktene 3.2.10, 3.2.11 og 3.2.12. Det skal tydelig komme fram i dommerprotokollen hvis utradisjonell avstamning er vektlagt ved kåringen.

Avlsorganisasjonene, ST/DNT, skal i forkant av hingstekåringene legge frem for kåringsnemden underlag over hingster som er anmeldt til kåring, og som vil være aktuelle for å vurderes i forhold til pkt. 3.2.3.

3.2.5  Mankehøyde på kåringshingster er flyttet hit; Mankehøyden bør alltid på alle kårede hingster være minst 148 cm (stangmål).

3.2.7  Minimumskrav til unghestprestasjoner (3-5 år):

Hingsten bør tilhøre årgangstoppen i registrerings land, dvs. være blant de 10 % beste av alle startende hanndyr i årgangen med hensyn til rekord, grunnlag og plassering i storløp. Hovedvekten bør legges på grunnlaget, dvs. innkjørte penger.

For å kunne bedømme unghestprestasjonene bør hingsten ha startet minst 10 ganger. 3-åringer bør ha startet minst fem ganger.

 

Ytterligere mindre endringer er foretatt.

Svensk Travsport og Det Norske Travselskap er enige om at fokuset på innavlsproblematikken fortsatt skal ha en sentral posisjon. Følgende vedtak ble gjort i DNTs styre 21. juni;

Både Svensk Travsport og Det Norske Travselskap ser utfordringer i en tiltakende innavlsproblematikk for kaldblodstraveren, både med tanke på populasjonens størrelse og ved for mange krysninger som gir høy innavlsgrad. Begge lands travsportsorganisasjoner forplikter seg derfor til å arbeide for ytterligere tiltak som motvirker en slik utvikling.

Styret ber om at man i det videre arbeidet i den Svensk-Norske Kaldblodskomiteen ser på muligheten for å vri prestasjonskravet mot andre egenskapskrav, samt ser på muligheten for avkåring av hingster med manglende fruktbarhet.

 

Her kan du lese hele planen.