DNTs Eliteavlshopper

Skrevet av Tron Gravdal,  01.07.2019
Artikkelbilde
John Ragnvald Ness (t.v) og Tonje Lund Næss (for Paja Stjerna), Kai Sundberg (for Stjerne Sara) og Christina Kjenner (for Horgen Laila) får overrekt eliteavlshoppe-plakett av DNTs styreleder Knut Weum. Foto Hesteguiden.com

I fjor høst ble regelverket for utnevnelse av DNTs Eliteavlshopper revidert. I den forbindelse ble også regelverket gjort offentlig. Nå har også hoppeier selv anledning til å innstille til DNT om utnevnelse av sin hoppe.

Utnevnelse av nye Eliteavlshopper har tidligere blitt gjort i forbindelse med DNTs Oppdretterseminar, mens utdeling av utmerkelser har blitt gjort i forbindelse med OGP-helgen. Etter det nye regelverket skal nå utdelingen skje i tilknytning til Klasseløpshelgen i september. Det er DNTs administrasjon som innstiller på kandidater til utmerkelsen overfor DNTs Avlskomite som er jury. I tillegg har du nå altså også selv anledning til å innstille din hoppe til utnevnelsen. I sånne tilfelle kan du sende e-post til serten@travsport.no innen 15. juli.

Her kan du lese regelverket for utnevnelse av DNTs Eliteavlshoppe.

Her kan du se hvilke hopper som så langt har mottatt utmerkelsen.