Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  25.01.2019
Artikkelbilde

Godt nytt år til alle som er medlemmer i denne sporten vi er så glad i. Det har gått noen uker uten innlegg på corner. 

 

Ser vi tilbake på 2018 kom vi rimelig greit strategisk og økonomisk ut av det, gitt de rammebetingelser vi fikk av myndighetene og Norsk Rikstoto.

Ser vi fremover i 2019 er det nok mange av de samme utfordringene som vil møte oss. For lite løpshester, nye hesteeiere, nye spillere og større aktivitet på våre totalisatorbaner. Dette er forhold som vi må arbeide langsiktig med. Kortsiktig må vi finne en løsning som får slutt på alle interne lekkasjer mens sakene forberedes til formell styrebehandling.

Andre saker som vil prege 2019 er blant annet Tengsareid saken som går for Høyesterett med oppstart 29. januar. Det er også høy spenning mot Regjeringens behandling av Stortingets merknad i forbindelse med budsjett 2019. Vi håper selvfølgelig at den nye flertallsregjeringen tar tak i en så sterk merknad så raskt som mulig. Det er et håp at vi kan få signaler i forbindelse revidert statsbudsjett våren 2019.

Informasjon er svært viktig for en medlemsorganisasjon som vår. På dette området har vi ikke vært gode nok. Dette området skal få sterkt fokus fra styret sin side i 2019. I TGN torsdag går Sviland som leder av Re Travforening ut og påstår at organisasjonen ikke involveres. Denne påstanden blir hul når vi kan fastslå at vi aldri har hatt så mange møter i Landsrådet som i 2018. Første gang Landsrådet ble informert om Norsk Trav AS og modernisering av totalisatordriften var 17. juni 2017. Så føler jeg det er på tide å minne om at ledere som møter i Landsrådet har ansvar for at travlagsledere også får formidlet informasjonen som blir gitt. Fakta er at senest foran lagledermøtet i Vestfold tirsdag i forrige uke, der DNTs styremedlem Ingolf Herbjørnrød hadde blitt spurt om å komme og orientere om saker under behandling i DNT styret, kjempet Sviland mot at det skulle skje. Jeg oppfatter Sviland at han ønsker å desinformere sine medlemmer og håper på å svekke DNT styret. Til Sviland vil jeg si; søker du informasjon hos din forbundsleder, Ingolf Herbjørnrød eller sågar direkte hos meg, så får du svar. Det er ikke sikkert at svaret passer deg, men uenighet som bygger på fakta er et godt utgangspunkt i motsetning til antakelser. For meg er det nesten uforståelig at noen ønsker fakta, men vil ikke ta imot når tilbudet er der.

Inntekstfordelingsmodellen har vært under debatt over flere år. Derfor ble det i forbindelse med den nye konsesjonen fra staten tatt initiativ til å fremme nytt forslag på fremtidens modell. Nå har dette arbeidet kommet så langt at saken er ute på høring i alle driftsselskapene. Når høringsfristen er utgått skal styret sette seg ned sammen med DS-ene for å finne den optimale løsningen.

I Midt Norge er det enkeltpersoner som opptrer som tillitsvalgte uten at de pr. dags dato har et eneste verv i organisasjonen, en slik opptreden er uhørt. Det er et gammelt ordtak som sier – «når man opptrer under falskt flagg så blir det som en kvise på samfunnet bak og alle vet hva man gjør med kviser – de fjernes».

I helgen er det valg på nytt lederskap i den europeiske travunionen. Når dette skrives er ikke saken avklart. Det går mot et spennende valg.

Det blir ofte påpekt at stimulering må til for å skaffe flere hesteeiere og derav flere hester, som igjen gir større populasjoner blant de norskfødte hestene. I disse dager blir dette spesielt belyst ved gjennomgang av innkomne forslag ved revidering av avlsplan for kaldblods. DNT har opprettet avlsfond som et viktig element i dette arbeidet. Fondet er bygget på startavgiftene. En endring av hestesportens skattebyrder vil gi muligheter til å stimulere avlsfond slik at vi får raskere effekt med stor tyngde.

Fokus på rekruttering er viktig for travsportens fremtid. Deltakelsen i ungdomsløpet på Forus 29. januar viser at målrettet arbeid gir resultater.

Vil også gi honnør til de lag og foreninger som tilbyr medlemmene andel i travlagshest. Dette gir grobunn for godt samhold og engasjerende lokalmiljø.

God helg!

Hilsen
Knut Weum
Styreleder