Viktig melding til travlagene

Skrevet av Anette Leiren,  13.01.2019
Artikkelbilde

I forbindelse med overgang til nytt medlemsregister skal det f.o.m. mandag 14. januar ikke lengere gjøres noe form for registreringer i nåværende medlemsregister. 

Unntaket er regnskapsfunksjonen som det kan jobbes i t.o.m. 31.01.19. Alle endringer, inn- og utmeldinger osv. skal sendes inn til DNT sentralt – medlemsregister@travsport.no. Dette gjelder inntil ny beskjed blir gitt.

Man vil fortsatt ha tilgang til travlagets medlemsinformasjon, uttak av medlemstlister, hestelister osv.