Innkalling til DNTs Generalforsamling 2019

Skrevet av Anette Leiren,  24.01.2019
Artikkelbilde

DNTs generalforsamling avholdes lørdag 27. april 2019, kl. 11.00-18.00 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Registrering skjer i tidsrommet 10.00-10.45. 

Årets generalforsamling avholdes over én dag. Hotellets adresse er Lokevegen 7, 2067 Jessheim. For representanter som ankommer og reiser fra Gardermoen vil det være mulig å benytte seg av shuttlebuss fra flyterminalen. 

I henhold til DNTs lov § 2-9 (2) skal forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen være DNT i hende senest 6 uker før generalforsamlingen. Forslag fra travlag sendes via respektive forbund som gir sin uttalelse.
 
Forbundene sender utfylt påmeldingsskjema (representanter og observatører) til DNT senest 15. mars 2019. 

Det vil bli utbetalt reisetilskudd til de stemmeberettigede representanter etter gitte satser.
Representantene må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det inviteres videre til en festbankett til kostpris, som betales av hver deltaker. 

Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes elektronisk pr. e-post senest 14 dager før generalforsamlingen, samt publiseres på www.travsport.no. 

Under "Organisasjon" og "Generalforsamling 2019" på DNTs nettside er det laget en samleside for årets generalforsamling. Her vil alle aktuelle dokumenter publiseres fortløpende. Trykk her for å komme direkte inn på siden