Informasjon vedr. Sejr Gammelsbæk

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  20.01.2019
Artikkelbilde
Foto: www.hesteguiden.com

Tirsdag 15.januar 2019 pådro hesten Sejr Gammelsbæk seg en alvorlig skade under løp på Forus Travbane, og måtte beklageligvis avlives kort tid etterpå.

Med bakgrunn i det alvorlige utfallet i saken gis en kort informasjon om skaden hesten pådro seg, og DNTs håndtering av denne og liknende saker nedenfor.

Deltakelse i travløp stiller høye krav til at hestene er godt forberedt gjennom riktig trening, foring og stell, noe som kommer til uttrykk gjennom den betydelige kompetansen som finnes blant våre aktive utøvere og alle som daglig tar vare på hestene.  

Sejr Gammelsbæk tok i år fatt på sin niende sesong som toppatlet, og med sin enorme utstråling og teknikk var 10-åringen en nytelse å oppleve i løpsbanen gjennom 114 starter i karrieren. Med en slik holdbarhet viste hesten at hans helse var svært god, i tillegg til at han hele tiden har vært ivaretatt på beste måte.

Tirsdag 15.januar 2019 var likevel ulykken ute, og Sejr Gammelsbæk pådro seg et alvorlig brudd i kodebeinet på venstre frambein. Denne skaden var av en så alvorlig karakter at det kort tid etter ble besluttet å avlive hesten av dyrevelferdsmessige grunner. Denne og tilsvarende hendelser kan ikke karakteriseres som annet enn tragisk og svært vond for alle de involverte parter, spesielt de som stod hesten nærmest.

For DNT er god hestevelferd vårt fremste fokus, og av den grunn anser vi det som svært viktig å gjøre undersøkelser i saker der hester skades, eller i verste fall dør, i eller i forbindelse med deltakelse i travløp. Vi vurderer hva som bør gjøres i ulike tilfeller, og formålet er alltid å styrke hestevelferden innenfor sporten. Slike vurderinger blir også gjort i hendelsen med Sejr Gammelsbæk.

Spørsmål knyttet til slike saker kan rettes til avdeling for hestevelferd,
http://www.travsport.no/Andre-elementer/Avdeling-for-hestevelferd-og-dopingkontroll/