Innbetaling av medlemskontingent

Skrevet av Anette Leiren,  22.01.2019
Artikkelbilde

DNT lanserer i løpet av februar nytt medlemsregister. Alle medlemmer vil få tilsendt kontingentgiro for 2019.

 

 

Dette vil også gjelde for de som melder seg inn i travlag i løpet av året, samt for eksisterende medlemmer som bytter travlag inneværende år. Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å betale kontingent direkte til travlaget. 

Medlemskontingentene går til travlagene i sin helhet.