Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  22.02.2019
Artikkelbilde
Styreleder Knut Weum

Det ble ikke noe corner sist uke. Det toppet seg helt med tunge saker som Leangenprosjektet, domspremisser fra Høyesterett, to dagers styremøte og oppdretterseminar over to dager.

For å begynne med det første så valgte styret å reise til Malvik kommune torsdag 14. februar med én sak på dagsorden: møte mellom alle styrene i MNTF og DNT styret. Det ble et saklig og konstruktivt møte med mange godt begrunnede spørsmål. Det endte opp med en felles pressemelding og informasjonsvideo. På noen få dager etter at dette ble lagt ut på vår hjemmeside hadde vi passert over 8000 registrerte besøkende. En stor takk til alle involverte som produserte denne faktavideoen. Detaljene i denne sammenheng har dere sikkert lest i fagpressen. Den videre utviklingen i saken er at vi nå blir invitert til politiske samtaler både på fylkesnivå og Malvik kommune. Arbeidet fortsetter med fokus på Malvik med Orkdal som reserve.

Ankesaken i Høyesterett tapte vi og det må vi ta til etterretning. Detaljene om hvordan skattedirektoratet tolker domspremissene er nå helt avgjørende for oss. Det arbeides med sterkt fokus på denne saken og vi håper å kunne få tilbakemeldinger fra motparten som skisser et fremtidig regelverk som er levelig for hestesporten fremover. Vi kommer tilbake med mer straks vi har oppnådd resultater.

Vi har også i denne perioden blitt oppdatert av prosjektledelsen i NR for prosjektet «Veien til V75» og sportens prosjekt «Back to Track». Inntrykket er at begge prosjektene utvikles så godt utover våren at de settes ut i livet i samarbeid med driftsselskapene og organisasjonsleddene våre.

Arbeidet med statsavgiften fortsetter med full tyngde og er inne i en god periode. Vi oppfatter at flere og flere i stortings- og styringsverk forstår hvilken ugunstig situasjon hestesporten er kommet i, sett i forhold til alle våre konkurrenter i markedet. Min vurdering er at vi aldri har vært nærmere et godt resultat enn nå. Det eneste som kan forstyrre situasjonen er vi ansvarlig for selv. Hvis vi til stadighet får saker der travet står mot travet i åpne stridigheter i media er det en stor risiko for at saken stopper opp. I en organisasjon som vår vil det alltid være delte meninger og det er kjernen til at vi kommer videre. Vi må lære å ta disse utfordringene gjennom våre organisasjonsledd og ikke i media med varierende grad av fakta innhold. Svartmaling av fakta i lovlig fattede vedtak i organisasjonen skader kun oss selv og ingen andre i samfunnet. Organisatorisk ryddighet fremover i de nærmeste månedene vil være helt avgjørende i flere viktige saker for oss. I mars måned er vi invitert til Stortinget for å belyse saken i et større tverrpolitisk møte.

Norsk Trav AS som skal være spydspissen for all vår forretningsaktivitet fremover utvikler seg positivt for tiden. Det har tatt for lang tid å komme på plass, men det er alltid vanskelig å endre opplegg i en frivillig organisasjon. Vi startet dette arbeidet med å orientere Landsrådet 17. juni 2017. Nå har sporten flyttet inn i sine nye lokaler i den gamle fløyen som tidligere huset Bjerke Travbane vis a vis "Peisestua". Offentlig utlysning av lederstillingen i Norsk Trav AS kommer de nærmeste dagene.

Vi arbeider også med tilpasninger av avtaleverket i forhold til ny konsesjon mellom DNT og NR samt implementering av Norsk Trav og driftsselskapene. Dette arbeidet er svært viktig og har for tiden høyeste prioritet. I forhold til driftsselskapene er det også viktig å nevne arbeidet med ny inntektsfordelingsmodell. I denne sammenheng har vi hatt et fellesmøte og banenes innspill til dette arbeidet hadde svarfrist 20. februar. Har ikke finlest alt men det er mye godt og konstruktivt arbeid som er utført. Neste skritt blir et nytt fellesmøte med banene som vil bli berammet i løpet av mars måned.

I morgen, lørdag, skal jeg besøke årsmøtet til Veikle Balder og et viktig tema der blir sikkert oppdretterpremier. Neste uke vil jeg starte opp i Trondheim og fortsette med aktivitet opp mot styremøte berammet 1. mars, der vi skal behandle saker til DNTs Generalforsamling som går av stabelen lørdag 27. april 2019.

God helg!

Knut Weum
Styreleder