Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  08.02.2019
Artikkelbilde
Weums Corner. Foto: Hesteguiden.com

Da har vi kommet til fredag, og det er klart for en ny Weums Corner. 

I dag vil jeg begynne med den saken som på kort sikt er den viktigste for hele trav Norge, statsavgiften. Etter at den nye flertallsregjeringen er på plass har vi også foretatt en oppsummering og analyse over hvordan situasjonen er for å lykkes med endringer i avgiften. Konklusjonen er at vi aldri har vært nærmere målet. Begrunnelsen for dette er at merknaden i Stortinget har så bred oppslutning at regjeringen ikke vil la den bli liggende som en «politisk verkebyll» over tid. Mitt tips er at det skjer noe opp mot revidert statsbudsjett. Hvis vi kan klare å holde saker som vi er uenige om internt og ikke gå til media i utide frem mot revidert statsbudsjett, så vil mye være gjort. For mye ekstern uro i organisasjonen kan medføre at politisk goodwill kan snu til politisk motstand. Et eksempel på det motsatte er alle til dels upresise innspill som har stått i media i Trøndelag når det gjelder Malvik den siste uken. Dette ser styret så alvorlig på at vi flytter styremøte 14. februar til Hommelvik. Vi vil i møtet få en grundig gjennomgang av Malvik Kommune, og arbeider fortløpende med om det er mulig å få til en orientering fra Fylkesmannen. Dette for å få forvaltningens syn på status i travbanesaken i Malvik. Det siste her er fortsatt ikke på plass, men vi har et håp om at vi kan få dette på plass i tide til møtet.

En betydelig omsetningssvikt så langt i år, sammen med signaler om at de utenlandske spillselskapene bygger opp en sterk lobbyorganisasjon ved å hente toppfolk både fra Norsk Rikstoto og Lotteritilsynet, er ikke godt nytt for oss. Vi kjemper hver dag for å sikre hverdagstravet best mulig. Uten hverdagstrav vil sporten forvitres meget raskt. Vårt håp er selvfølgelig at myndighetene får «mannet» seg opp til å gjøre noe med et forhold som er ulovlig i henhold til norsk lov. Det er viktig at alle medlemmer som kjenner noen aktive politikere på alle plan forteller hvor farlig denne situasjonen er for hestesporten i Norge. Jeg er redd for at hvis vi ikke får rammebetingelser av myndighetene som gjør at vi kan konkurrere på like vilkår, så går vi dårlige tider i møte.

Jeg var innom å kommenterte et oppslag i Trav365 sist uke om kandidater til valg av DNT-styret. Det viser seg at mine kommentarer bygde på feilinformasjon. Jeg har fått en henvendelse fra Agder Travforbund om at de ikke har konkludert, og at min uttalelse derfor ikke medfører riktighet. Dette beklager jeg og skal gjøre alt for at en slik hendelse ikke skjer igjen.

Arbeidet med tunge saker som Norsk Trav AS, inntektsfordelingsmodell, Bjerke Travbane Eiendom og forberedelser til GF 2019 går sin gang. Driftsselskapene har frist 20. februar til å svare på flere alternativer om fremtidens inntektsfordelingsmodell. Norsk Trav AS medfører at det er nødvendig med nye avtaler over hele linjen. Dette arbeidet har kommet godt i gang og vil ta mye ressurser i tiden som kommer. Når det gjelder Bjerke Travbane Eiendom så har vi fått tilbake de første signalene på innsendt planprogram fra Oslo Kommune. Signalene her blir vurdert som positive.

Denne uken er det arbeidet målrettet for å få de siste brikkene på plass for å få rigget et komplett fremtidsrettet styre i BTE og vi nærmer oss et komplett mannskap her. Jeg skal presentere hele styret i corner’n så raskt som det er mulig. Styret vil bestå av et flertall håndplukkede eksterne representanter som er eksperter på hvert sitt felt. Ut over statsavgiften er vi helt avhengig av utviklingen i dette prosjektet for å lykkes med fremtidig trav.

Et annet forhold som ikke synes så godt i hverdagen er fornyelsen i UET. Her er det etter GF og valg av nytt presidentskap blitt en ny giv i måten å arbeide på. Et forhold vi har vært meget opptatt av er å få til representasjon i Brüssel. Det er vårt håp at dette kommer på plass denne våren. I dag spilles det over landegrensene uten at alle spillselskapene har avtaler med respektive sportsorganisasjoner. Målettingen er å sikre inntekter til sporten fra en slik spillomsetning i fremtiden. 

Neste uke vil gå med til politisk aktivitet, sammen med forberedelsen til to-dagers styremøte. Det blir også spennende å delta på Oppdretterseminaret neste lørdag og søndag.

Ønsker alle en fredfylt weekend!
Med hilsen Knut Weum
Styreleder