Bli med på ungdomstrav

Skrevet av Marius Lundstein,  20.02.2019
Artikkelbilde
Bli med på ungdomstrav du også! Foto: DNT

I helgen som var arrangerte DNT ny ledersamling for de forbundsvise ungdomsforeningene. På agendaen stod planegging av 2019. 

I 2018 ble det konstantert organiserte ungdomsaktiviteter i alle travforbund i Norge. Dette er et resultat av frivillig engasjement og innsats, og DNT takker alle som har bidratt så langt. Nå går vi et nytt og spennende år i møte og vi arbeider for å løfte ungdomstravet mot nye høyder. 

Andre helgen i februar var det duket for ny ledersamling for de forbundsvise ungdomsforeningene. Hensikten med denne typen samling er å gi lederne nyttig kompetanse for sitt rekrutteringsarbeid, men det skal også være en sosial arena for hygge og erfaringsutveksling. På årets første samling var totalt 9 av 11 forbund representert. 

Søknadsfristen for ungdomsforeningenes driftstilskudd var nå i februar, og DNT har mottatt aktivitetsplaner fra forbundene. Kort oppsummert; det er bare å glede seg! Ungdomsforeningene har gjort et godt stykke arbeid med spennende planer som i korte trekk omhandler: læring & kunnskap, sosiale aktiviter, reiser & opplevelser, konkurranser & sport. 
I tillegg startet vi på et arbeid for å tilgjengeliggjøre travsportens mangfoldighet. Det er mange ulike veier i Norsk travsport, og det er i ungdomstravets interesse å synliggjøre og tilrettelegge for de ulike mulighetene som finnes. Eksempelvis kan det her trekkes frem de ulike rollene som skal fylles for at en løpsdag skal kunne avvikles og organisasjonens virksomhet. Dette vil vi arbeide videre med. 

Vi fikk også besøk av DNT's ponniansvarlig - Tove Onshuus. Formålet til ungdomstravet handler blant annet om å tilrettelegge for en "naturlig overgang" mellom ponni og stor hest. Derfor fikk vi et innblikk i ponnitravet, og lederne av ungdomstravet fikk komme med innspill til hvordan travskolene kan tilrettelegges for ungdommen. 

DNT takker for en engasjerende samling, og vi ser frem mot det kommende året! Ønsker du å bli med i ungdomstravet, eller kanskje du kjenner noen som kunne tenke seg å være med? Ta gjerne kontakt med oss! Trykk på bildet under for kontaktinformasjon.