Styringsgruppen for ny travbane i Malvik svarer

Skrevet av Per Tronstad. Publisert av Servicetorget.,  07.02.2019
Artikkelbilde
Foto: Malvik Travlag

Styringsgruppen for ny travbane i Malvik svarer på meningsytringer om den nye travbanen. 

I den siste tiden har flere aviser mottatt meningsytringer om den nye travbanen på Malvik som ikke kan stå uimotsagt.

Behandlingen av søknaden for det som kan bli Trøndelags nye travarena, er inne i en viktig fase. Styringsgruppen for Malvik er fortsatt sterk i troen på å lande dette prosjektet. De er i god dialog med kommuneadministrasjon og rådmannen i Malvik kommune er i dialog med fylkesmannen.

I denne fasen av prosjektet er det krevende at noen har interesse av å komme med stadig nye angrep og forsøk på å så tvil om realismen i prosjektet. For folk utenfor travsporten må det oppleves som ganske utrolig at enkelte innen travsporten forsøker å ødelegge for seg selv i en sårbar fase.

Det er lov å være uenig og det skal være takhøyde for å lufte sine meninger, men det er noen spilleregler alle bør legge seg på minne. Man driver ikke med bakholdsangrep i denne politiske fasen hvis man vil organisasjonens beste. Dette spillet er skadelig, ikke bare for Malvik-prosjektet, men også for travsportens anseelse i hele Trøndelag. Vi stiller oss i et dårlig lys.

Man skal huske at Malvik ble valgt med nesten 70 prosent av stemmene på generalforsamlingen i 2017. Beliggenheten tett inntil E6 og mellom byene Trondheim og Stjørdal, var et viktig argument. Travsporten i Norge sliter i motvind og det er nødvendig å rekruttere publikum og hesteeiere. Derfor er dette med beliggenhet og synlighet avgjørende for travsportens bærekraft i vår region.

Ønsker man virkelig å skifte fokus fra Malvik til gamle og nedstemte lokasjoner når man nærmer seg målet? Motstanden kommer fra tilhengere av disse anleggene som dessverre mangler Malviks synlighet. I tillegg har de noen av de samme utfordringene. Også i de gamle forslagene møter man jordverninteressene og i et av dem møter man naturvernet. Myr har omtrent like sterkt vern som dyrket mark og Fuglmyra i Klæbu er spesielt verdifull fordi den er enestående i sitt slag i Trøndelag. Det hadde neppe blitt lettere å få godkjent travbane på disse lokasjonene.

Vi er ikke i tvil om at Malvik er det alternativet som har best bærekraft og best innfrir travsportens behov. Og la det være fastslått med en gang: Treningsanlegg og treningsløyper er det fullt mulig å få til i Malvik så vel som på de andre lokasjonene.

Den vesentligste innsigelsen fra Fylkesmannen handler om etablering på dyrket mark. Sett fra et politisk helhetssyn, har Malvik den store fordelen at all dyrket mark skal erstattes 1 : 1 og man slipper å bygge ned 85 dekar god åkerjord i Orkdal.

Vil man travsporten vel, så vektlegger man den argumentasjonen fremfor å stikke kjepper i sulkyhjulene. Vedtaket om Malvik er gjort i travets demokratiske prosesser, og vi vil oppfordre de som der ble i mindretall om å respektere flertallet. Hvis man sitter med faktaopplysninger som er viktig for prosessen ta heller kontakt med styringsgruppen slik at dette kan bakes inn eller for å få forklart hvordan det er løst.

Målet er felles, en ny og moderne travbane som skal avløse Leangen.

 

Per Tronstad
Leder styringsgruppen for ny travbane i Malvik