Høyesteretts avgjørelse

Skrevet av Administrasjonen,  15.02.2019
Artikkelbilde
Pressemelding

Høyesteretts avgjørelse i ankesaken mellom Tengsareid og Staten

Åsbjørn Tengsareid og Det Norske Travselskap har mottatt Høyesteretts premisser i ankesaken mellom Åsbjørn Tengsareid og staten v/Skattedirektoratet hvor det Det Norske Travselskap opptrådte som partshjelper.

Det fremgår av premissene at oppsittpengene blir ansett som startpenger, der det skal beregnes merverdiavgift.

Det fremgår videre at trenernes og kuskenes andel av premier følger av en underordnet avtale med hesteeierne, slik regelverket og trekkordningen var utformet i 2014 og 2015. Høyesterett tar ikke stilling til om premiefordelingsordningen som erstattet trekkordningen i 2017 innebærer en annen vurdering av avgiftsplikten. Dette vil Det Norske Travselskap se nærmere på, eventuelt i dialog med skattemyndighetene.

Høyesterett sier for øvrig at skattemyndighetenes uttalelser om avgiftsplikten i enkeltsaker kunne vært klarere, og at myndighetene synes å ha vært kjent med den praksis som har blitt fulgt innen travsporten. Skattemyndighetene kunne ha varslet om sitt syn på avgiftsplikten slik at aktørene innen travsporten ble gitt muligheten for å legge om sin praksis i tråd med myndighetenes syn uten at dette skjedde ved etterberegning. Imidlertid kunne ikke Høyesteretts synspunkt dessverre få noen rettslig konsekvens for Tengsareids etterberegning.

Kontaktperson: Advokat Kaare Andreas Shetelig, tlf. 900 29 192

 

Oslo, 15. februar 2019 
Styret i Det Norske Travselskap

PRESSEMELDING