Prosessen rundt nytt travanlegg i Midt-Norge er i rute

Skrevet av Administrasjonen,  14.02.2019
Artikkelbilde
Pressemelding. Foto: Malvik Travlag

Prosessen rundt nytt travanlegg i Midt-Norge er i rute.

 


Under et møte mellom styret i Det Norske Travselskap, og representanter for styrene i Midt-Norge Travforbund, Leangen Travbane AS og Leangentravets Eiendom AS i Malvik i dag, ble det bekreftet at prosessen er i rute og at det ikke har kommet fram momenter som gir endringer i det beslutningsgrunnlaget som Midt-Norge Travforbund hadde tilgjengelig når lokasjonsvalget ble gjort.

Det betyr at de økonomiske kalkylene og forutsetningene for travanlegget er de samme som tidligere. Det er ikke et endret risikobilde for gjennomføring av prosjektet siden den ekstraordinære generalforsamlingen i Midt-Norge Travforbund 24. september 2017, der lokasjonsvalget ble gjort.

Det er en samlet enighet mellom styrene i Det Norske Travselskap, Midt-Norge Travforbund, Leangen Travbane AS og Leangentravets Eiendom AS om å holde tempoet oppe i prosjektet med å avklare en ny travbane i Malvik.

Malvik kommune ga en orientering om den videre prosess. Kommunens administrasjon bearbeider nå planforslaget før politisk behandling. Det er planlagt andregangs politisk behandling i ARESAM (utvalg for areal- og samfunnsplanlegging) og kommunestyret i månedsskiftet mars/april 2019. Deretter sendes det ut varsel om vedtatt plan. På det tidspunktet er det kun offentlig myndigheter som kan komme med innsigelser. Skulle det komme offentlige innsigelser vil det bli megling før en eventuell avgjørelse i departementet. 

Kontaktpersoner i saken:

Knut Weum, styreleder Det Norske Travselskap – 916 44 639

Asbjørn Opdal, Midt-Norge Travforbund – 980 47 102

Håvard Winther Storler, styreleder Leangen Travbane AS – 958 29 507

Per Tronstad, styreleder Leangentravets Eiendom AS – 995 06 815 

 

Se video fra prosjektet ved å trykke her. 

Oslo, 14. februar 2019
Det Norske Travselskap

PRESSEMELDING