Dommen gir mulighet for dialog

Skrevet av Svein Morten Buer,  19.02.2019
Artikkelbilde

Domspremissene åpner for mulighet til å gå i dialog med Skattedirektoratet.

Det Norske Travselskap har i dag drøftet Høyesteretts domspremisser i ankesaken mellom Åsbjørn Tengsareid og Staten v/Skattedirektoratet sammen med advokatene som  representerte Tengsareid og DNT under domstolsbehandlingen.

Det er flere elementer i domspremissene som åpner for at det bør være mulighet for å gå i dialog med Skattedirektoratet. Dialogen vil i hovedsak ha to formål. Det ene er å finne ut av hvordan Skattedirektoratet vil forvalte dommen. Det andre er å finne ut av deres syn på konsekvensene av de presiseringer som har vært gjort i løpsreglementet etter den etterberegningsperiode som var gjenstand for rettslig prøving. 

Det Norske Travselskap har vurdert situasjonen slik at vi har like interesser i saken som travtrener Åsbjørn Tengsareid. Tengsareid har også bekreftet dette synet til DNT. Med dette som bakgrunn har DNT besluttet at de to partenes advokater i fellesskap sonderer muligheten for et snarlig møte med Skattedirektoratet for å søke avklaring på de ovennevnte forhold.