DNTs HEDERSBEVISNINGER

Skrevet av Knut Olav Dahl,  07.02.2019
Artikkelbilde
Trygve Bjørge og Ove Wassberg ble tildelt Hederstegn i 2018. Trygve Bjørge, her flankert av styreleder Knut Weum og generalsekretær Svein Morten Buer. Ove Wassberg fikk hederstegnet overrakt på en V75 kjøring på Bergen Travpark.

Hedersbevisninger (æresmedlem /hederstegn) deles ut på DNTs generalforsamling. Forslag på kandidater ønskes.

Forslag på kandidater fremmes av lag eller travforbund. I tillegg kan styemedlemmer i DNT enkeltvis fremme forslag på kandidater. DNT styret tildeler æresmedlemskap / hederstegn på bakgrunn av et enstemmig styrevedtak.

Kriteriene for å få de ulike æresbevisninger er som følger:

Æresmedlemskap:

Æresmedlemskap tildeles person(er) som over tid har gjort en helt spesiell innsats for norsk travsport på ett eller flere områder:
      -   Gjort en helt spesiell innsats som tillitsvalgt innenfor egen organisasjon.
      -   Styret kan, i spesielle tilfeller tildele æresmedlemskap til personer utenfor egen organisasjon som  har 
          gjort en markant innsats til beste for norsk travsport.


Hederstegn:

Hederstegn tildeles personer som  over tid har gjort en betydning innsats for norsk travsport på ett eller flere områder:
      -    Gjort en betydelig innsats som tillitsvalgt innenfor egen organisasjon.
      -    Styret kan, i spesielle tilfeller tildele hederstegn til personer utenfor egen organisasjon som  har
           gjort en markant innsats til beste for norsk travsport.

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes til DNT innen 28/2-2019.      Mail: knut.olav.dahl@travsport.no