Kvalitet på treningslister/3 års-tilbud

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  07.02.2019
Artikkelbilde
2018-årgangens kaldblodige årgangsener Rappstjernen var i gang tidlig og vinner her i et løp i DNTs Unghestserie på Bjerke 9.mai i fjor(Foto: Hesteguiden.com)

Unghestene har såvidt begynt å røre på seg i løpsbanen og forventninger om tilpassede løp/løpstilbud for disse hestene er aktuelle tema om dagen. Kvalitet på treningslister er i så måte viktig.

Pr. 7.februar så har vi registrert 778 3-åringer på treningslistene, dette fordelt med 366 varmblodshester og 412 kaldblodshester. Bryter vi dette ned på 11 baner så har vi for 9 av banene i gjennomsnitt registrert godt under 40 3-åringer pr.rase på de respektive treningslistene. Baner som Biri og Leangen ligger godt over gjennomsnittstallene for begge raser.

Vi vet at 2016-årgangen ikke er den største og at utviklingskurven innenfor debut-året også er veldig ulik samt at den totale startprosenten historisk sett kun ligger på pluss-minus 40 % pr.rase(målt mot fødselstallene). Da kan man gjøre seg noen tanker om hvor lett eller vanskelig det er/blir å treffe med tilbud til alle grupperinger. Men for å  kunne gjøre best mulige vurderinger rundt når, hvor og hvordan vi skal kunne gi 3-åringene en best mulig start på karrieren - så er vi samtidig avhengige av at alle potensielle startende 3-åringer står på og føres inn på treningslistene allerede nå. Om ikke så blir det enda vanskeligere for oss å planlegge og gi de tilbud som ønskes og etterspørres.

Inn i mot at vi straks pågebynner arbeidet med løpsutskrivning for mai og juni så er altså oppfordringen at dere som måtte ha 3-åringer som er i trening og som det planlegges at skal til start i løpet av året - settes inn på treningslistene.

Generelt sett er det å ha fokus på treningslistene alltid viktig for å kunne medvirke til best mulig kvalitet på det arbeidet som gjøres når det kommer til planlegging av blant annet løpsutskrivningen. Hester som er gått over i avl eller som ikke lenger trenes for å delta i totalisatorløp oppfordres også til å tas ut av treningslistene.  

Ta derfor kontakt med din hjemmebane for endringer på treningslistene, enten det gjelder å sette inn 3-åringer på listene eller foreta andre endringer.