Tøffe tak i travet i 2020

Skrevet av Generalsekretær Svein Morten Buer,  07.12.2019
Artikkelbilde

Styret i Det Norske Travselskap behandlet de sannsynlige økonomiske rammene for sporten under sitt styremøte på Bjerke Travbane 6. og 7. desember. 

De endelige rammene vil ikke bli klare før Norsk Rikstoto har behandlet sitt budsjett 10.desember. Styret i DNT har foretatt prioriteringer innenfor den rammen man er forespeilet, og forsøkt å skjerme hesteeierne i størst mulig grad. Det betyr svært tøffe tak for driftsselskapene og organisasjonsleddene.

Opprinnelig budsjett for administrasjon av Det Norske Travselskap, inklusiv ulike aktivitetstilskudd til forbund og lag var i 2019 på 56,7 mill. kr. I 2020 blir dette halvert til 28,9 mill. kr. Dette betyr at nesten alt av tilskudd til aktiviteter i organisasjonsleddene er borte neste år. I tillegg vil det bli 7,5 mill. kr mindre til drift av sentraladministrasjonen, hvilket er en nedgang på 17,5 prosent.

Det blir avholdt 46 færre travstevner med totalisator i 2020. Total nedgang i premier (inkludert oppdretterpremier) vil være 45 mill. kr.

For de ordinære løpene vil man forsøke å få til følgende premiering:

Hverdagstrav – to løp m/12.000 i første + seks løp m/14.000 i første

Lørdagskvelder – ett løp m/12.000 i første + seks løp m/14.000 i første

Ordinært lunsjtrav – fem løp m/12.000 i første

Svensk lunsjtrav – tre løp m/12.000 i første + fire løp m/14.000 i første

Fransk lunsjtrav – fem løp m/14.000 i første

V75-bonus – ett løp m/14.000 i første + syv løp m/20.000 i første

V75 – to løp m/14.000 i første + fem løp m/40.000 i første + to løp m/50.000 i første

Når det gjelder klasseløpene brukte DNT 6 mill. kr i egenfinansiering utover innskuddene fra hesteeiere i 2019. DNTs egenfinansiering vil halveres for 2020, hvilket vil bety en nedgang i utbetalte premier på 20 prosent. Øvrige storløp vil det bli gjort egne beregninger på ved et senere tidspunkt.

Overføringer til drift av banene vil i 2019 være på 158 mill. kr. I 2020 vil Drammen Travbane være nedlagt som totalisatorbane. De øvrige totalisatorbanene må samlet redusere inntektsbudsjettet med 10 prosent, til 132,6 mill. kr.

Det vil ikke bli avholdt mønstringsløp og det vil heller ikke bli utbetalt transportstøtte til trenere eller kusker i 2020.