Situasjonen i Nord-Norge Travforbund

Skrevet av Marius Lundstein,  17.12.2019
Artikkelbilde
Det Norske Travselskap.

14. desember meddelte fire styremedlemmer og første varamedlem i Nord-Norge Travforbund at de trekker seg. 16. desember avholdt styret i DNT et møte om situasjonen i forbundet. 

Flertallet i Nord-Norge Travforbunds styre meddelte DNT pr. e-post 14. desember, at fire styremedlemmer samt første varamedlem trakk seg med umiddelbar virkning.

Med bakgrunn i at fire av forbundsstyrets medlemmer samt første varamedlem trekker seg med umiddelbar virkning, er det ikke tilstrekkelig grunnlag for at resterende styremedlem og øvrige varamedlemmer kan holde skuta frem til ordinær generalforsamling i mars 2020. Det er således nødvendig at styret i DNT setter forbundet under administrasjon og avhjelper situasjonen som er oppstått frem til generalforsamlingen. I og med at det er meget kostbart å avholde en ekstraordinær generalforsamling – spesielt i Nord-Norge, vurderes dette ikke som et reelt alternativ.

Styrets vedtak:
I medhold av DNTs lov § 2.13 (2) settes Nord-Norge Travforbund under administrasjon av DNT for perioden frem til ordinær generalforsamling i forbundet er avholdt. Styret i DNT vil i denne perioden fungere som styre for Nord-Norge Travforbund. Gjenværende styremedlem i valgt forbundsstyre, Tina Lagesen, vil fungere som styrets kontaktperson på politisk nivå.