Samarbeid gir nye muligheter

Skrevet av Marius Lundstein,  06.12.2019
Artikkelbilde
Les rapporten fra "Sammen om hesten". Her kan du se de faktorene ungdommene vektlegger når man skal samarbeide på tvers av grener i hestesporten. Foto: DNT

I oktober ble ungdomssamlingen «Sammen om hesten» avholdt på Norsk Hestesenter. Under samlingen ble det gjennomført gruppearbeid med fokus på samarbeid på tvers av grener i hestesporten. 

«Sammen om hesten» samlet unge mennesker fra hele Norge og på tvers av grener i hestesporten. Under samlingen ble deltakerne delt inn i grupper og utfordret på hvordan man lokalt i heste-norge kan samarbeide mer på tvers av grener.

Vi har sammenstilt alle gruppeoppgavene som ble levert og laget en kort rapport med bakgrunn i svarene. Vi håper den vil være til inspirasjon for lag, klubber og foreninger i hestesporten i Norge. Les rapporten her: