Ønsker flere kvinner og ungdommer i travpolitikken

Skrevet av Valgkomitèen / Marius Lundstein,  04.12.2019
Artikkelbilde
DNTs generalforsamling avholdes lørdag 25. april 2020.

Valgkomitéen i DNT inviterer alle forbund og lag til å foreslå kandidater til styret samt tilknyttede komitéer. Komitéen oppfordrer spesielt kvinner og ungdom til å stille til valg.

Valgkomitéen er i gang med sitt arbeid frem mot generalforsamlingen i DNT lørdag 25. april 2020. Komitéen består av Tone M. Blindheim, Tom Rune Bratlien, Inger Louise Dølvik, Endre Storhaug og Hans Tronstad (leder).

I generalforsamlingen neste år skal det foretas valg av styre i DNT i tillegg til følgende komitéer: Kontrollkomité, avlskomité, domskomité, appellkomité, lovkomité og påtalekomité.

Styret

I styret i DNT er følgende representanter på valg:

Ingolf Herbjørnrød (nestleder)                                  ønsker gjenvalg

Kristin O Brækken (styremedlem)                            p.t. uavklart

Cecilie Andersson (styremedlem)                            ønsker gjenvalg

Mia Gretland (første varamedlem)                           ønsker ikke gjenvalg

Espen A. Schem (andre varamedlem)                     ønsker gjenvalg

Erik Skjervagen (tredje varamedlem)                      ønsker gjenvalg

Også i de tilknyttede komitéene er både medlemmer og varamedlemmer på valg. Les mer om hvorvidt medlemmene ønsker gjenvalg nedenfor.

Kvinner og ungdom

Valgkomitéen oppfordrer alle lag og forbund om å foreslå kandidater som de mener bør velges til de ledige vervene. Signalene fra grasrota blir en viktig ledesnor i komitéens arbeid. Vi henstiller til å fremme forslag med en kort begrunnelse for kandidaten, kandidatens tilknytning til travet samt kandidatens bakgrunn for øvrig.

Det er spesielt ønskelig med forslag på kandidater under 26 år, jfr. §4.2 i Lov for DNT. Valgkomitéen ønsker også å rekruttere flere kvinner til neste års valg.

Frist for å fremme forslag er satt til 1. februar 2020. Forslag kan sendes til valgkomiteens leder på e-post. Adressen er: hanstronstad@gmail.com

Valgkomitéen vil deretter vurdere alle innkomne forslag sammenholdt med tillitsvalgtes tilbakemeldinger samt valgkomitéens egne vurderinger og forslag. Innstilling fra valgkomiteen skal foreligge senest 25. mars 2020.

Imøteser stort engasjement!

Steinkjer, 8. november 2020

På vegne av valgkomiteen
Hans Tronstad, leder

 

Alt om årets generalforsamling får du her. Her kan du også lese brevet fra Valgkomitèen med oversikt over hvorvidt innvalgte medlemmer ønsker gjenvalg.