Momskompensasjon for 2018

Skrevet av Tore Kristiansen,  10.12.2019
Artikkelbilde
Momskompensasjon for 2018. Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Fordeling av momskompensasjon for året 2018 er nå ferdigstilt av Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

På bakgrunn av innsendte årsrapporter sendte DNT inn en samlet søknad for hele organisasjonen. Lotteri- og stiftelsestilsynet meddeler at alle søkerorganisasjonene har fått kompensasjonen avkortet med 18,11% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet (totalt godkjent søknadsbeløp fra alle frivillige organisasjoner er større enn potten som er til fordeling). Årets resultat er at travforbund og travlag får henholdsvis 342 519 kr og 1 375 529 kr til fordeling. Pengene vil bli overført forbunds- og lagskontoer inneværende uke.

Vi benytter anledningen til å minne om viktigheten av at fullstendig årsrapport inkludert regnskap, leveres henholdsvis travforbundene (for travlag) og DNT (for travforbund), og at man er pliktig til å registrere seg i Frivillighetsregisteret for å få midler.