Løpsbulletinen 2020

Skrevet av Servicetorget,  18.12.2019
Artikkelbilde

Den første utgaven av løpsbulletinen for 2020 har gått i trykken og distribueres nå ut til abonnentene. Fornyelse av abonnement skjer automatisk, og evt.oppsigelser håndteres på følgende måte.

Løpsbulletinen kommer ut 6 ganger i året og inneholder løpsproposisjoner for 2 måneder av gangen. Abonnementsprisene er satt til kr.595,- for travlagsmedlemmer og kr. 995,- for ikke-travlagsmedlemmer. Abonnementet av løpsbulletinen faktureres forskuddsvis 1 gang i året og faktureres for 2020 i første del av februar måned. Neste løpsbulletin(mars-april) sendes i trykken de siste dagene av januar og vi setter oppsigelsesfrist til: 24.januar.

Evt.varsel om oppsigelse eller om man ønsker å tegne abonnement gjøres enten via mail: post@travsport.no eller ved å ringe Servicetorget på 22 95 60 00.