Innkalling til DNTs generalforsamling 2020

Skrevet av Tore Kristiansen ,  12.12.2019
Artikkelbilde
Innkalling til DNTs generalforsamling 2020.

DNTs generalforsamling avholdes lørdag 25. april, kl. 11.00 – 18.00 på Thon Hotel Oslo Airport. Registrering skjer i tidsrommet kl. 10.00 – 10.45.

I henhold til DNTs lov § 2-9 (2) skal forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen være DNT i hende senest seks uker før generalforsamlingen. Forslag fra travlag skal sendes via det respektive forbund som gir sin uttalelse.

Forbundene sender utfylt påmeldingsskjema (representanter og observatører) senest 20. mars 2020.

Representanter og observatører må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det vil bli utbetalt reisetilskudd til de stemmeberettigede representantene etter gjeldende satser.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no, senest 14 dager før generalforsamlingen.

Det Norske Travselskap
Oslo, 12. desember 2019
Styreleder Knut Weum / Generalsekretær Svein Morten Buer 

 

All informasjon om DNTs generalforsamling 2020 legges opp på generalforsamlingens egen nettside på www.travsport.no. Du kan se siden her