Purring av ubetalt medlemskontingent

Skrevet av Anette Leiren,  30.08.2019
Artikkelbilde

Betalingspåminnelse til travlagsmedlemmer registrert med ubetalt medlemskontingent pr. 30.08.19 vil bli sendt ut mandag 2. september. 

Betalingspåminnelsen sendes ut pr. e-post til alle med registrert e-postadresse og pr. post til medlemmer uten registrert e-post. NB! Dersom du ikke mottar fakturaen elektronisk, til tross for at du er registrert med e-post i medlemsregisteret, sjekk spam-mappe (søppelpost).

Forfall er 14.09.19. Det påbeløper ikke purregebyr på årets kontingent. Vi minner om at kontingenten må betales til DNT sentralt. Vennligst benytt KID, merk at kontonummer for innbetaling av medlemskontingent avviker fra DNTs ordinære kontonummer.

Ubetalt medlemskontingent = inndratt lisens
Felles krav for alle lisenser er gyldig medlemskap i et travlag tilsluttet DNT. Medlemskontingenten må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig. Medlemmer med ubetalt medlemskontingent for 2019, vil få sin lisens inndratt i midten av uke 38. De som  ikke har betalt kontingent for 2018 og 2019, vil bli strøket som medlemmer.

Finn din faktura på «Min Side»
Fakturaen ligger også tilgjengelig på Min Side på www.travsport.no. Trenger du hjelp med innlogging til Min Side, kontakt DNT på post@travsport.no eller telefon 22 95 60 00.

For spørsmål vedrørende mottatt faktura eller medlemskap, vennligst kontakt ditt travlag. Evt. utmelding gjøres i Min Side, under "Mitt medlemskap" eller via travlaget. Innmelding i nytt travlag gjøres her eller ved å kontakte det aktuelle travlag.

MEDLEMSKONTINGENTEN GÅR I SIN HELHET TIL DITT TRAVLAG OG ER ET VIKTIG TILSKUDD.