Norsk Rikstoto frykter spillpenger på avveie

Skrevet av Marius Lundstein,  26.08.2019
Artikkelbilde
Pressemelding: Norsk Rikstoto frykter spillpenger på avveie

Norsk Rikstoto frykter spillpenger på avveie. 

Innføring av absolutte tapsgrenser i hestespill vil gi omsetningssvikt for Norsk Rikstoto og en negativ kanalisering til uregulerte, utenlandske spillaktører som markedsfører seg ulovlig i Norge. Dermed frasier myndighetene seg muligheten til å beskytte spillerne mot uønsket adferd samtidig som hestemiljøene i Norge vil miste betydelig økonomisk støtte.

- Innføringen av en absolutt tapsgrense på hestespill vil være en gavepakke for uregulerte spillaktører. Disse vil være de eneste vinnerne mens alle andre vil tape dersom myndighetene innfører en tapsgrense på 20.000 kroner per måned slik de nå vurderer. Justeringen vil gi motsatt effekt av det myndighetene ønsker, sier fungerende administrerende direktør Camilla Garmann i Norsk Rikstoto.

Bred enighet i næringen

Styrene i Norsk Rikstoto, Norsk Jockeyklub og Det Norske Travselskap står samlet bak et forslag til Lotteri og Stiftelsestilsynet om at den absolutte beløpsgrensen kun skal gjelde for nye kunder, mens innføringen utsettes for en del av de eksisterende spillerne inntil kunnskapen om spillmønsteret deres økes gjennom forskning.

Norsk Rikstoto har sammen med Norsk Tipping en viktig rolle for å sikre utøvelsen av norsk spillpolitikk under Enerettsmodellen. Det betyr ansvarlige spill i regulerte former som bidrar til samfunnsnyttige midler til norsk idrett og kultur.

- Vi er selvsagt enige i målet, og Rikstoto har allerede gjennomført en rekke tiltak, i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet. Men virkemiddelet som ligger på bordet vil gi motsatt resultat. Pengene forsvinner ut av landet og spillerne mangler beskyttelse, sier Garmann.

Dramatisk fall i økonomisk støtte

Norsk Rikstoto har i sitt budsjettarbeid sett at omsetningen vil falle med så mye som 900 millioner kroner allerede i 2020 dersom endringene innføres. Det skyldes at hovedvekten av «yrkesspillerne» ventes å flytte sin aktivitet til uregulerte aktører med illegal aktivitet i Norge. Lavere innsatser i Norsk Rikstotos spill vil igjen gi lavere premier – noe som ytterligere vil forsterke spillerflukten. Når aktiviteten flyttes til uregulerte, utenlandske aktører, mistes muligheten til å iverksette tiltak mot uheldig spilladferd samtidig som pengene ikke gir samfunnsnytte i Norge.

Et annet resultat av en slik omlegging er at hestemiljøet i Norge vil få barbert sine overføringer med så mye som 250 millioner kroner. Det kan ramme både Norsk hestesenter som står for utdannelse av instruktører innen hestesport, i tillegg til hestenæringen generelt.

Norsk Rikstoto har siden vilkårene for konsesjonen under Enerettsmodellen som ble gitt med virkning fra 1. januar 2017, argumentert overfor både Lotteri- og stiftelsestilsynet og Landbruks- og matdepartementet at Norsk Rikstoto trenger individuelle tapsgrenser. Dette fordi Norsk Rikstoto i stor grad har spillprodukter som i test viser seg å ha lav risiko for å utvikle uheldig spilleadferd. Spillene er langt på vei kunnskapsbaserte.

Ansvarlighetstiltakene virker

Norsk Rikstoto har de siste årene gjennomført en hel rekke ansvarlighetstiltak, og har gode instrumenter for å tilby individuelle tapsgrenser gitt den enkelte kundens situasjon, samt systemer for å fange opp uheldig spilleadferd.

- De aller fleste av våre kunder holder seg innenfor en tapsgrense på 20 000 kroner per måned, men vi har også et mindre antall kunder som ønsker å satse større beløp. Disse menneskene har hjerte for hestesport og bidrar betydelig til opprettholdelse av et sunt hestemiljø i Norge, sier Garmann.

Vil være begynnelsen på slutten

En slik dramatisk reduksjon i overføringene til norsk hestenæring vil være begynnelsen på slutten for denne.

- Det er ikke snakk om å gå på akkord med myndighetenes overordnede krav om å følge opp uheldig spilladferd. Vi lever etter konsesjonsteksten «forebygge, oppdage og reagere», sier styreleder Jan Petter Sissener i Norsk Rikstoto.

Han presiserer at hestesporten i Norge står for omkring 16 000 arbeidsplasser, de fleste i distriktene.

- Et slikt omsetningsfall i Norsk Rikstoto vil definitivt gå utover hestesporten, sier Det Norske Travselskaps styreleder, Knut Weum.

- Rammebetingelsene til Norsk Rikstoto er selvfølgelig svært viktige for Norsk Jockeyklub. Vi stiller oss bak forslaget om en modell hvor man etablerer et eget forskningsprosjekt mot et utvalg av kundene, sier styreleder Ole-Christian Hallerud i Norsk Jockeyklub.

 

Henvendelser om saken kan rettes til:

Camilla Garmann, konstituert administrerende direktør i Norsk Rikstoto

tlf. 90 55 14 93

e-post camilla.garmann@rikstoto.no

Oslo, 25. august 2019

Pressemeldingen kan i sin helhet lastes ned i PDF-format her.