Master-sulky forbys permanent

Skrevet av Hanne Sæbø,  22.08.2019
Artikkelbilde

Alle modeller av sulkytypen Master er av sikkerhetsmessige grunner gitt permanent bruksforbud i travløp i Norden. Kun modeller produsert for bruk til ponni er fortsatt godkjente.

Master sulky ble ilagt et midlertidig bruksforbud den 6.mai 2019, se egen nyhetssak. Siden den gang har den finske sentralorganisasjonen Hippos gjennomført omfattende undersøkelser som nå har ført til at sulkyene forbys permanent. Bruksforbudet får virkning i alle de Nordiske landene.

Sulky med midlertidig bruksforbud

Undersøkelser har avdekket farlige strukturer i Master-sulkyer som ikke kan oppdages kun basert på en utvendig kontroll av sulkyen. Materialet som er benyttet har vist seg å være farlig og uegnet i kombinasjon, noe som igjen er årsak til at kvaliteten på sulkyene har blitt forringet og ikke lenger oppfyller kravene til sikkerhet.

Grunnet uklare ansvarsforhold rundt produsenten av Master-sulkyene har det ikke vært mulig å få på plass en forsvarlig ordning for kontroll av de modeller som finnes på markedet, og permanent bruksforbud var derfor eneste løsning i denne saken.

Alle modeller av Master-sulkyen som er produsert til ponny har i løpet av sommeren gjennomgått nøye kontroller, og tillates derfor til bruk i ponnitrav.

Liste over godkjente sulkytyper og modeller finnes her.