Foreslår gjenvalg på Weum og Herbjørnrød i DNT-styret

Skrevet av Marius Lundstein / DNT`s Valgkomitè,  01.04.2019
Artikkelbilde

Valgkomitéen i DNT innstiller på gjenvalg på Knut Weum som styreleder og Ingolf Herbjørnrød som styremedlem. 

Valgkomitéen fremmer følgende innstilling overfor generalforsamlingen i DNT:

Knut Weum (71) fra Modum travlag gjenvelges som styreleder for to år

Ingolf Herbjørnrød (47) fra Lågen travlag gjenvelges som styremedlem for to år

Mia Gretland (22) fra Trømborg travlag gjenvelges som første varamedlem (og fast møtende i styremøtene) for ett år

Espen A. Schem (57) fra Follo travlag gjenvelges som andre varamedlem for ett år

Erik Skjervagen (60) fra Fyresdal tråvlag velges (ny) som tredje varamedlem for ett år

- Basert på samtaler med tillitsvalgte over hele landet og en grundig vurdering i komitéen gjennom flere måneder, har vi kommet fram til at både Knut Weum og Ingolf Herbjørnrød bør få fornyet tillit av generalforsamlingen. Begge har etter vår mening gode forutsetninger for å bidra til at styret kommer i mål med viktige strategiske saker som redusert totalisatoravgift og etablering av Norsk Trav, sier leder Hans Tronstad i valgkomitéen.

- Valgkomitéen står samlet bak innstillingen. Vi har tro på at styret i DNT gjenoppstår som et velfungerende kollegium som vil understøtte vårt felles mål om en bedre framtid for norsk travsport, sier Tronstad.

Valgkomitéen har bestått av Elin Lode, Gyri Kaasin, Inger Louise Dølvik, Tom Rune Bratlien og Hans Tronstad (leder). Generalforsamlingen avholdes på Gardermoen lørdag 27. april.

Her er valgkomitéens innstilling overfor generalforsamlingen på kandidater til styret samt tilknyttede komitéer.

Oslo, 1. april 2019

Kontaktperson:

Leder Hans Tronstad i valgkomitéen, tlf. 941 78 322