Status premiesjansen pr. 26.04

Skrevet av Sporten,  27.02.2019
Artikkelbilde
Gretzky B.R. foto Hesteguiden.com

Påmelding til premiesjansen for 2017-årgangen nærmer seg slutten. Det er ikke lenger nødvendig med signert påmelding, ansvarlig eier kan sende SMS eller mail for påmelding.Frist 30.april

Med i underkant av 1 uke igjen til påmeldingsfristen går ut for å melde seg på til premiesjansen for hester født 2017 så er status mht.antall påmeldte som følger:

Kaldblods hingster/vallaker: 24

Kaldblods hopper: 14

Varmblods hingster vallaker: 46

Varmblods hopper: 42

Utifra at det kreves minimum 50 påmeldte hester pr. klasse for at det skal bli noe av premiesjansen for den enkelte klasse så ser det vanskelig ut å få til premiesjansen for kaldbodshestene mens det for varmbloddshestene normalt sett nå går i mot at det kan bli premiesjansen for både hingster/vallaker og hopper. Kravet om 50 påmeldte pr.klasse er satt for å sikre at de som velger å bli med, skal vite at det vil være en viss størrelse på potten dersom de velger bort mønstringsløp.

Påmelding til jane.johansen@travsport.no eller SMS til 46 43 30 73

Premiesjansen for hester født 2017

Nytt regelverk; Det lages en premiesjansepott pr. rase og kjønn. Premiesjansen gjelder for ett løp – Derbyfinalen – for alle kull. Det vil ikke bli utbetalt oppdretterpremier på premiesjansepremier. Premiesjansepotten deles mellom de påmeldte etter følgende fordelingsnøkkel;

Best plasserte premiesjansehest                           45% av potten

Nest best plasserte premiesjansehest                   22,5% av potten

Tredje best plasserte premiesjansehest                15% av potten

Fjerde best plasserte premiesjansehest                10% av potten

Femte best plasserte premiesjansehest                7,5% av potten

Dersom det i finale(r) ikke starter minimum fem hester som er påmeldt i premiesjansen, vil "potten" i den enkelte finale bli fordelt etter tilsvarende fordelingsnøkkel, mellom de premiesjanse-påmeldte som faktisk starter.

Da ikke alle påmeldte premiesjansehester normalt ville klart mønstringsløp avsettes det kr 12.000 for hver påmeldte premiesjansehest.

Fordelingen i rase / kjønn på årets kull av 2-åringer er som følger:

Varmblodshopper                          266 hester

Varmblodshingster/vallaker           324 hester

Kaldblodshopper                           316 hester

Kaldblodshingster/vallaker            283 hester