Informasjon om cannabidiol

Skrevet av Sjefsveterinær Anne Wangen,  30.04.2019
Artikkelbilde

Etter funn av CBD (cannabidiol) i dopingprøver fra hester i flere land, der årsaken er sporet tilbake til fôret som er gitt, har NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) besluttet å innføre et midlertidig rapporteringsnivå for CBD i Norden.

 

Legemiddelverket klassifiserer CBD som et legemiddel for både mennesker og dyr.

Det finnes ikke noe legemiddel med markedsføringstillatelse som inneholder CBC i Norden. Det kan allikevel finnes i enkelte fôrtilskudds-produkter og i hampaolje-produkter til hest.

Det har tidligere ikke eksistert noe rapporteringsnivå for CBD, slik at alle analysefunn, uansett hvor lave konsentrasjoner som blir funnet, blir betraktet som positive dopingprøver.

Det har nå vist seg at CBD kan detekteres  i svært lave konsentrasjoner selv etter inntak av vanlig fôr. Siden substansen i svært lave konsentrasjoner kan betraktes som en foringsrelatert kontaminasjon ser NEMAC det som nødvendig å innføre et midlertidig rapporteringsnivå, slik at konsentrasjoner som kan betraktes som irrelevante (ingen påvirkning av hesten) ikke blir rapportert som en positiv prøve.

Med den informasjon og kunnskap vi nå har gjennom tilgjengelige analyseresultat av fôr, bedømmes risikoen for å overskride rapporteringsnivået for CBD gjennom vanlig foring som svært lav, forutsatt at ikke andre kilder som inneholder CBD tilføres samtidig.

I større doser kan CBD blant annet ha en anti-inflammatorisk og smertestillende effekt og klassifiseres derfor som forbudt medisinering i forbindelse med trening og konkurranse.

Øvrige substanser i samme gruppe (cannabidoider) blir grunnet narkotisk virkning klassifisert som absolutt forbudte substanser.

I tilfeller der rapporteringsnivået av CBD allikevel overskides, kan hestesportens organisasjoner gjennom analyser av fôret  og evt andre tilskudd vurdere sammenhengen mellom hestens analyseresultat og det den har spist for å utelukke at CBD er tilført på annen måte.

Informasjon fra KRAFFT om fôringsrelatert kontaminasjon av CBD.