Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  28.09.2018
Artikkelbilde
Styreleder Knut Weum, foto; Hesteguiden.com

Denne ukes "Weums Corner" blir litt annerledes enn de foregående. Årsaken er et formelt brev fra styreleder Jan Petter Sissener i Norsk Rikstoto.

Det ble etter krav fra ham lagt ut på vår hjemmeside torsdag. Finner det riktig at vårt tilsvar også offentliggjøres her slik at våre medlemmer forstår sammenhengen.

DNT ønsker selvfølgelig et optimalt samarbeid med vårt eget spillselskap, men det kan ikke bare være på spillselskapets prinsipper og ønsker. Når jeg som styreleder i et åpent brev blir beskyldt for å instruere styremedlemmer i Norsk Rikstoto og uttrykke mistillit til selskapet, så er det meget langt fra sannheten. Jeg kan bekrefte at jeg kjenner til regelverket for stiftelser og jeg har ikke brutt de prinsippene. Derimot er min oppfatning at konstruktive samtaler med våre styremedlemmer er viktig, ikke bare for DNT, men også for Norsk Rikstoto. Mitt mål er å få frem hva som er viktig, sett fra DNT sin side. DNT er kommet langt i en omorganiseringsprosess for å tilpasse seg kravene i den nye konsesjonen. For meg er det overraskende, at en dreven forretningsmann som Sissener, ikke er mer opptatt av konstruktive samtaler og dialog enn forhold som er nevnt i mottatt brev. Hadde Sissener spurt de styremedlemmene som var med i samtalene ville kanskje denne åpne striden ikke oppstått. Jeg mener den skjer på sviktende grunnlag politisk sett. Er fortsatt innstilt på konstruktivt samarbeid, men det utspillet ligger nå hos Sissener.

Videre fortsetter brevet med påstander om at vi i DNT stadig har utspill i form av negativitet og mistenkeliggjøring. Det forbauser meg at slike påstander fremmes offentlig uten å peke på direkte hendelser. Jeg legger ikke skjul på at det fra vår side har blitt tatt opp forhold som vi ikke er fornøyd med. Det ser vi på som naturlig mellom to parter som er så avhengig av hverandre. Som et eksempel har vi bedt om mer åpenhet og bedre informasjonsflyt mellom partene. Med dette anser jeg den offentlige debatten som avsluttet fra vår side.

Sist uke ble avsluttet med et besøk på Färjestad med Unionskampen som hovedløp. Det ble en dag med mange flotte travløp, ikke minst oppløpskampen i Unionstravet. Søndag deltok jeg på Hestens dag på Geilo. En stor opplevelse med mer enn 50 store og små besøkende. En stor takk til Øyo familien, Hallingdal Travlag og Geilo ride- og kjørelag. Slike tilstellinger er alltid en opplevelse og er svært viktig for hestesportens fremtid.

Mye av tiden denne uken har blitt brukt til å forberede Landsrådsmøte. Et møte der det ble brukt tid på å behandle og drøfte henvendelsen fra styreleder Sissener i Norsk Rikstoto. I tillegg stod saker om Inntektfordelingsmodell og Norsk Trav AS på dagsorden. Jeg takker både Landsrådets medlemmer og styret for konstruktive og fremtidsrettede diskusjoner. Vi kan fastslå at vi er på rett veg. Neste uke er roligere og det vil bli tid til å ta frem flere av sakene som var oppe til debatt med Landsrådet, for å analysere og ta sakene et skritt videre mot endelige beslutninger.

God helg!

Hilsen
Knut Weum
Styreleder