Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  14.09.2018
Artikkelbilde
Weums Corner. Foto: Hesteguiden.com

Så er det fredag igjen og tid for en ny corner. La oss starte med klasseløpshelgen, den ble totalt sett en suksess.

Så er det fredag igjen og tid for en ny corner. Dagen i dag skal brukes på Dyrskuen i Seljord. Her treffer jeg flere sentrale politikere og tiden skal brukes for å fremme vår viktigste sak – statsavgiften.

La oss likevel starte med klasseløpshelgen, den ble totalt sett en suksess. Det begynte fredag med et møte med alle driftsselskapene og agendaen innholt mange viktige saker. Her kan nevnes orientering om budsjett 2019, terminliste 2019 og ikke minst første gangs informasjon om forslag til ny inntektsfordelingsmodell. Det ble et møte med mange synspunkter og utveksling av erfaringer sett fra det ståsted hver enkelt av oss har i organisasjonen. Synspunktene fra dette møte og saksfremleggene fra administrasjonen vil bli med i styrebehandlingen i styremøte 20 september. Etterpå var det travløp som sto i sentrum før man samlet seg til auksjon i det tradisjonelle teltet. Det ble fremstilt nærmere 100 hester for salg og resultatet ble høyere gjennomsnittpris enn i 2017.

Lørdag var en dag med til dels helt nytt innhold. Etter en kjempesuksess på Biri med Prinsessen i sentrum. Denne dagen ble det kjørt et ordinært totalisatorløp med Prinsessen som kusk på en av hestene. Hun kjørte hest på en glimrende måte men hestens dagsform var ikke god nok til å kjempe om de beste premiene. Prinsessen utrykte at opplevelsen ville være et minne for livet og mange nye ansikter blant publikum er hjertelig velkommen tilbake på våre arrangement fremover. Omtalen av Prinsessens deltakelse er ikke bare dekket i Norge men i Sverige hadde Travroden 8. sider stoff i tillegg til Ekspressen i sakens anledning. Etter en fin V75 kjøring gikk vi i gang med siste del av auksjonen. Også denne delen av auksjonen ble gjennomført med stil. Jeg vil få takke alle som var en del av denne suksessen for innsatsen. Vi får håpe at kjøpelysten på auksjonen er startskuddet for bedre tider for travet.

Søndag ble dessverre skjemmet av mye regn. Likevel er min vurdering at den ble en suksess. Vi startet med et avels-seminar om fremtiden til den norske kaldblodstraveren. Dette seminaret vil jeg betegne som meget vellykket og styret vil ta de synspunktene med seg i det videre arbeid., Som vanlig var det mye nerver tilstede under gjennomføringen av klasseløpene og spennende oppløp. Dagens overraskelse kom da den nyoppnevnte Landbruks- og Matminister Bård Hogsrud besøke oss og delte ut ærespremeier i tillegg til at han vandret rundt og hilste på folk. At sentrale politikere ønsker å besøke oss viser at de begynner å ta oss som bransje på alvor. Vi går spennende tider i møte når det gjelder våre rammebetingelser fremover.

Torsdag ble det gjennomført et meget konstruktivt møte med representanter fra Senterpartiet på Stortinget.

Uken som kommer vil dreie seg først og fremst om forberedelse til styremøte og gjennomføring av dette. Flere av sakene som kommer opp her vil få stor betydning for utviklingen av travet fremover. På lørdag står Unionstravet på kartet. En god anledning for å sondere viktige saker med Svensk Trav sine representanter. En av de store utfordringene er å finne løsning på oppdrettspremier på begge sider av grensen. Status i utviklingen innen Svensk trav frem mot 2019 er for oss også av stor interesse.

En god helg ønskes dere alle.

Hilsen 
Knut Weum
Styreleder